Aalsen Everts

Kandidaat-raadslid Aalsen Everts
Mijn naam is Aalsen Everts, geboren en getogen in Fryslân. Inmiddels woon ik al jaren in Wierden, waar ik het prima naar mijn zin heb. Na verschillende banen en verre reizen heb ik Semitische talen en culturen gestudeerd in Groningen. Vervolgens ben ik gaan werken voor VluchtelingenWerk. Sinds enige jaren ben ik met pensioen.
De lokale en regionale politiek heeft altijd mijn grote belangstelling gehad, omdat je dan op praktische wijze je politieke doelen en idealen kunt nastreven. Voor mij is  het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op zijn eigen wijze zijn ambities te verwezenlijken.
Op het gebied van de arbeidsmarkt moet de gemeente zich extra inzetten om mensen te ondersteunen die moeilijk op eigen kracht werk kunnen vinden. De gemeente heeft hierin een extra verantwoordelijkheid gekregen nu Soweco is opgeheven.
 De gemeente hoort dichtbij haar inwoners te staan. Zij heeft daardoor een grote verantwoordelijkheid om het sociaal maatschappelijk en cultureel leven een flinke oppepper te geven. Ik denk dat onze samenleving dit verdient.
Sinds 2018 ben ik met veel trots voorzitter van Progressief Wierden. Een lokale partij die de idealen vertegenwoordigt van D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks. Daarnaast ben ik ook actief als steunfractielid, iets dat ik enige jaren met plezier doe.

Op het gebied van de arbeidsmarkt moet de gemeente zich extra inzetten om mensen te ondersteunen die moeilijk op eigen kracht werk kunnen vinden