'Als inwoner heb je recht op uitdaging'

Miranda Scheffer van Progressief Wierden op de brug bij Stouwevijver
door Miranda Scheffer
Als inwoner van onze gemeente Wierden mag je de gemeente uitdagen. Bij Right to Challenge (R2C) kunnen inwoners en anderen taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.
Voorbeelden zijn fitte senioren die samen zorgcoöperaties opzetten, het onderhouden van de wijkspeeltuin, inwoners die wijkbedrijven runnen met en voor werkzoekenden of windmolens laten draaien voor hun dorpshuis. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan.
Met lokale gemeenschap
In 2020 wordt het uitdaagrecht in de gemeentewet vastgelegd, zodat in 2021 iedere Nederlander er gebruik van kan maken. In 75 gemeenten kan dit nu al. Dit is een mooi moment om na te denken hoe je op een slimme manier invulling kan geven aan R2C, samen met de lokale gemeenschap. De open discussie is de basis om van het begin af aan van ‘buiten naar binnen’ te denken.
De ambtelijke top, dus de gemeentesecretaris/directeur/management, moet hierbij steeds nauw betrokken zijn. Want R2C vraagt om een werkwijze met een integrale ondersteuning, dus samenwerken om processen af te stemmen. Inwoners of initiatiefnemers houden vaak geen rekening met het onderscheid in beleidsterreinen. Ook zijn er vaak vooraf gesprekken met ambtenaren nodig om tot een gezamenlijke inbreng in de discussie te komen waar iedereen het mee eens is.
Verantwoordelijkheid
Helemaal vrijblijvend is het dan ook niet. Realiseer je dat goed als inwoner of initiatiefnemer. Je zult een plan moeten indienen dat wordt beoordeeld door de gemeente.
Bij goedkeuring krijg je voortaan verantwoordelijkheid voor het onderhoud van bijvoorbeeld de wijkspeeltuin. Daar krijg je dan ook budget voor. Er zijn dus wel regels aan verbonden: het is niet vrijheid, blijheid.
Van en voor
In ons land zijn al tal van initiatieven opgestart. Een mooi voorbeeld in onze gemeente is de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter, waar ik bestuurslid ben. Wij hebben inmiddels ons inwonersinitiatief, zonnepark de Groene Weuste, gerealiseerd. Hiermee laten we zien dat je met betrokken inwoners en inzet van verschillende talenten mooie zaken voor elkaar krijgt. En we verdienen er inmiddels zelfs geld mee dat weer terugkomt naar de gemeenschap door duurzaamheidsacties. We hanteren dan ook het ‘van, voor en door gemeente Wierden’- principe.
Minister Knops van Binnenlandse Zaken vindt Right to Challenge een prachtig plan. Platform Progressief Wierden ziet graag meer van dit soort inwonersinitiatieven ontstaan. Daarom pleiten wij al geruime tijd voor wijkbudgetten. Hiermee ziet PPW een wens in vervulling gaan.
Artikel Miranda Scheffer in weekkrant De Driehoek van 20 januari 2020