ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens van vereniging Progressief Wierden

Naam van de vereniging: Progressief Wierden
Vestigingsplaats: Wierden
RSIN-nummer (ANBI-nummer): 816416680
KvK-nummer: 40077407
Post- en bezoekadres secretariaat: Weefkamer 63, 7641 LM Wierden
Email: progressiefwierden@gmail.com
Website: progressief-wierden.nl

Doelstelling van Progressief Wierden

Het leveren van een bijdrage aan de verwezenlijking van een democratische en duurzame samenleving. Specifiek richt Progressief Wierden op: – het vormen van een platform voor groepen en individuen met gelijksoortige doelen. – het bevorderen van de betrokkenheid van de burger bij de vormgeving en inrichting van het leefmilieu: wonen, werken en vrije tijd van de sociale gemeenschap in de gemeente Wierden.

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan van Progressief Wierden kunt u hier lezen (pdf, opent in nieuw venster).

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Aalsen Everts
Secretaris: Han Homan
Penningmeester: Heino Denneman
Algemeen bestuurslid:  Bert Klaas

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Progressief Wierden ontvangen geen beloning.

Financiële jaarverslagen

Jaarverslagen