'Belangrijk dat je in gesprek gaat'

Jan Sasbrink is sinds 2 april commissielid namens Platform Progressief Wierden. Hij is getrouwd met Helga en woont al sinds 1985 in Wierden. Het nieuwe steunfractielid van de PPW stelt zich hieronder voor.
“In de periode tot 2013 was ik ook intensief bij PPW betrokken. Vanwege een studie heb ik dat moeten stopzetten. Inmiddels is de studie afgerond, zijn mijn twee dochters de deur uit en ik heb weer iets meer tijd voor andere dingen.”
Gesprek is belangrijk
“Keuzes maken is min of meer de rode draad in je leven, zo ook in de politiek. Ik wil mij inzetten voor natuur en milieugerelateerde zaken. Zo spelen nu zaken rond het Wierdense Veld, N35/F35 en het energievraagstuk. Het draait om keuzes die gemaakt worden op grond van economische motieven, gericht op groei en andere belangen.”
Belangrijk is dat je in overleg bent of in ieder geval met elkaar in gesprek gaat. Volgens mij kun je daarmee meer bereiken dan wanneer je de strijd met elkaar aangaat. We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin het draait om samenwerking en overeenstemming.”
Natuur
“Mooi is de natuurontwikkeling langs de Regge. Dat geeft maar weer aan hoe maakbaar alles is. Voordat het echt mooi is dat je zaken ook hun gang moet kunnen laten gaan. De situatie van het Wierdense Veld zie ik heel anders: hier wordt er alles aan gedaan om een beheerplan op te stellen. Het grootste probleem is de waterhuishouding, maar de waterwinning voor de drinkwatervoorziening laten we de komende tien jaar buiten beschouwing. Sterker nog, er wordt bij Daarle zelfs een nieuwe drinkwaterwinning ontwikkeld. Pas als er over tien jaar geen verbetering in het Wierdense Veld is te zien dan wordt er naar de effecten van de waterwinning gekeken.”
Lint van huizen
“Een ander aandachtspunt is het effect van de zogenaamde ‘rood voor rood’-regeling. Op zich is dit een prima regeling: oude schuren, met vaak nog asbestdaken, worden gesloopt. In plaats daarvan worden er woningen gebouwd. Alleen wordt er vaak herbouwd langs de weg in plaats van op het erf waar één of meerdere schuren stonden. Hierdoor ontstaat er vaak lintbebouwing. Daarmee ontstaat het beeld dat je door een straat rijdt in plaats van dat je je waant in het buitengebied.”
Verlichting
“Ook de toename van de verlichting in het buitengebied vind ik zorgelijk. Wellicht moeten daar afspraken over worden gemaakt. Kennelijk kunnen nieuwe bewoners zich moeilijk aanpassen of ervaren de duisternis als bedreigend. Het buitengebied hoort donker te zijn. Slimme verlichting toepassen kan hier mogelijk een uitkomst bieden als het om veiligheid gaat. Dit werkt preventief beter dan het gehele erf de hele nacht te verlichten.”
Dit artikel verscheen in De Driehoek van 9 april 2019.