Collectieve zorgverzekering

Een van onze speerpunten is het volgende: meer mensen moeten in aanmerking kunnen komen voor de bestaande collectieve zorgverzekering. Niet iedereen weet wat er nu mogelijk is en wat wij hiermee hopen te bewerkstelligen. Daarom zullen we dat in dit artikel nader toelichten.

Wat is op dit moment de situatie?
De gemeente Wierden biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering. Dit betreft een uitgebreide zorgverzekering die óók het eigen risico vergoedt en de eigen bijdrages voor wmo-voorzieningen. Dit is een goede zaak.

Waarom is deze regeling er?
Betalingsachterstanden van zorgpremie en eigen risico moeten voorkomen worden, want dit brengt mensen snel in een uitzichtloze situatie. Daarnaast ervaren mensen geen financiële drempel meer om gebruik te maken van benodigde zorg.

Wie komen hiervoor in aanmerking?
Mensen met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm kunnen gebruikmaken van deze verzekering waarbij de gemeente een deel van de kosten voor rekening neemt. Wij zijn van mening dat meer mensen hier gebruik van zouden moeten kunnen maken. Er is namelijk een groep die vaak tussen wal en schip raakt en geen gebruik kan maken van financiële regelingen.

Wat willen wij bereiken met dit speerpunt?
Wij willen dat mensen met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm gebruik kunnen maken van deze regeling. In veel andere gemeenten is dit al het geval. Wij zetten ons hier al een tijd voor in en zullen dit ook de komende jaren blijven doen. We gaan ons ervoor inzetten dat er in de begroting geld vrij komt, zodat ook de mensen die nu tussen wal en schip raken, van deze regeling gebruik kunnen gaan maken.

Deel dit artikel!
Facebook
Twitter
LinkedIn