De Passie: ongerust over kosten voor de gemeente

Middelbare school De Passie in Wierden

Een bekende uitspraak uit de jaren tussen 2005 en 2009 in de Raad was: ‘geen geld, geen Passie!’ De juridische strijd die volgde werd beslecht in het voordeel van De Passie. Vanaf 2008 staat een school voor Evangelisch Voortgezet Onderwijs in Wierden. Het noodgebouw dat er nu staat kan nog wel even door maar niet mee zo heel lang.

Het is te klein en voldoet niet aan een aantal eisen die aan een moderne school gesteld worden. Wij gunnen leerlingen en leerkrachten een goede en moderne school, dat staat buiten kijf. Waar wij als PPW nu erg ongerust over zijn is dat dit de gemeente heel veel geld gaat kosten.

Tot nu toe heeft onze gemeente al een miljoen in deze school geïnvesteerd. Middelen die we vanuit het rijk niet vergoed krijgen en die dus ten laste zijn gegaan van andere mogelijke investeringen. Dat is een feit.

Omdat de school er nu staat en er geen terugweg mogelijk is moeten wij investeren. Maar dan wat ons betreft alleen met die middelen die er ook echt beschikbaar voor zijn; vanuit de rijksvergoeding. Wij willen, namens onze inwoners, en ook die voor de komende 40 jaar een garantie dat er absoluut niet meer geld wordt geïnvesteerd in de Passie dan zoals nu is vastgesteld in de uitgangspunten. Namelijk uitgaan van de normvergoeding en vergoedt vanuit de bijbehorende rijksvergoeding en zonder bijdrage van de gemeente. Daar hebben wij een motie voor ingediend die door VVD en CDA werd gesteund Een motie die oproept om niet meer geld uit te geven voor-  tijdens of na de bouw dan er nu beschikbaar is!

De ChristenUnie wilde meer geld en daar was niemand in de raad het mee eens en NEW  vond het niet zo’n belangrijk punt; de verkiezingen zijn dus al een beetje begonnen.

Deel dit artikel!
Facebook
Twitter
LinkedIn