Duurzame energie: er moet nog heel wat gebeuren

Door de gemeenteraad is in 2011 de ambitie vastgelegd dat in 2020 minstens 20 % van alle energie duurzaam moet zijn. We zitten nu pas rond de 5%.

Dit is vooral te denken aan de mensen van het Energieloket, de stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (denk aan ons zonnepark de Groene Weuste), aan Twence (die milieuvriendelijk werkt) en natuurlijk door inwoners en bedrijven die hebben gekozen voor zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen. En niet te vergeten door energiebesparing. Wat niet gebruikt wordt hoeft immers ook niet opgewekt te worden.

Willen we de doelstelling halen dan moet er nog heel wat gebeuren. Het college stelde daarom voor om alle vormen van duurzame energie te onderzoeken, ook die van windmolens. Maar ook om de samenwerking te zoeken met buurtgemeenten of de regio. Wij weten dat weinig mensen zijn die graag een windmolen in zijn /of haar omgeving willen. Wij vinden het daarom van groot belang dat er eerst draagvlak voor een windmolen wordt gecreëerd en dat omwonenden ook voordeel genieten. Bovendien zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals windversnellers die nu in een testfase zitten maar wellicht heel bruikbaar zijn. Die ontwikkelingen zullen op de voet gevolgd worden.

 

Het collegevoorstel kon uiteraard op onze instemming rekenen, evenals die van het CDA en ChristenUnie. NEW was tegen omdat ze principieel en ongeacht de uitkomst tegen windmolens zijn, hetzelfde geldt voor de VVD. Wij vinden dat het noodzakelijk is dat we werken aan een duurzamere wereld. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor PPW. Gelukkig is het voorstel, verwoord en toegelicht door PPW-wethouder Slagers door een meerderheid van de raad aangenomen.

Deel dit artikel!
Facebook
Twitter
LinkedIn