Is de gekozen locatie voor de Passie verantwoord?

Middelbare school De Passie in Wierden

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag (coalitie NEW/CDA) en ChristenUnie ingestemd met de aankoop van een kavel van 2,3 hectare aan de Esrand voor de bouw van de Passie voor een bedrag van 2,3 miljoen euro.

Het PPW heeft tegengestemd met als hoofdargument dat we dit financieel onverantwoord vinden. Wij zijn niet tegen de bouw van de Passie maar wilden het besluit graag uitstellen tot er meer duidelijkheid en een betere financiële onderbouwing zou zijn voor de keuze van de Esrand.

Er is in een eerder stadium onderzoek gedaan naar een aantal opties voor de bouw van de Passie en daar is uitgekomen dat het Zuidbroek de beste optie zou zijn. De optie Esrand was toen nog niet in beeld.

De keuze voor de Esrand is naar onze stellige overtuiging niet voldoende financieel onderbouwd door het college en staat ook haaks op de eerder aangenomen motie, ondersteund door PPW, CDA en VVD, om niet meer geld uit te geven dan de middelen die er vanuit Den Haag voor beschikbaar worden gesteld.

Uit de praktijk blijkt dat de middelen uit Den Haag niet voldoende zijn om er een goed en duurzaam schoolgebouw neer te zetten. De keuze voor een op zich mooie locatie als de Esrand zal er voor zorgen dat de kosten hiervan vele jaren (40 jaar) op de begroting van de gemeente zullen drukken, dus ten koste gaat van andere belangrijke zaken in onze gemeente.

De coalitie van NEW/CDA was tijdens de raadsvergadering ook niet bereid om de beslissing uit te stellen tot september om zodoende eerst een helderder beeld te krijgen van de financiële situatie. Dit in tegenstelling tot de mooie woorden in het door hen opgestelde coalitie programma waar gesproken wordt over het in een vroegtijdig stadium inwoners en raadsleden betrekken bij ingrijpende plannen. Helaas moeten we constateren er geen sprake is van inwoners en raadsleden vroegtijdig betrekken bij ingrijpende keuzes.

Deel dit artikel!
Facebook
Twitter
LinkedIn