'Laten we gaan voor leven in de brouwerij'

Raadslid Roselien Slagers van Progressief Wierden
Iedereen weet dat veel bedrijven het moeilijk hebben door corona. Horeca en winkels hebben het zwaar te verduren. Gelukkig zijn er compensatiemaatregelen vanuit Den Haag, maar die sluiten niet altijd even goed aan bij de werkelijkheid. Er zullen ongetwijfeld ondernemers zijn die het niet redden. Maar in deze tijd heeft de culturele sector de overheid ook heel hard nodig.
WIERDEN / ENTER – Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Daarnaast is het ook een sector die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Na een jaar corona lijkt het einde een beetje in het zicht te komen. Want het vaccineren, dat eindelijk op stoom komt, zorgt nu al voor bescherming van de meest kwetsbare mensen.
Hopelijk kunnen we deze zomer weer genieten van bijzondere activiteiten. Georganiseerd door verenigingen en musea in onze gemeente, soms samen met onze lokale horeca. Vanuit het Rijk heeft de gemeente ruim geld ontvangen voor deze sector. Alleen zijn gemeenten niet verplicht om dit daadwerkelijk aan deze sector uit te geven. Het mag ook gebruikt worden om andere tekorten mee aan te vullen. Het gaat landelijk om 482 miljoen euro en nog eens 15 miljoen extra voor de komende jaren. Voor Wierden betekent dit 247.000 euro inclusief sport.
Progressief Wierden heeft al eerder gepleit om dit bedrag vooral nu ook te besteden waarvoor het bedoeld is. Juist nú! Want de culturele sector heeft het zwaar. Afgelopen jaar zijn er nauwelijks activiteiten geweest die de kas konden spekken. En dat terwijl de vaste lasten wel gewoon doorliepen. Bovendien is de onroerendezaakbelasting (ozb) voor clubgebouwen en Kulturhusen al twee jaar achter elkaar met 18% verhoogd. Kortom: minder of helemaal geen inkomsten, maar wel stijgende lasten.
In Enter dromen ze van een tent op het Dorpsplein, zodat er ook bij minder mooi weer een concert gehouden kan worden. In Wierden misschien wel van nog eens Kunsten op Straat. De Culturele Raad Wierden zou flink kunnen uitpakken door mooie voorstellingen voor jong en oud naar de gemeente te halen. Mocht dit jaar corona opnieuw roet in het eten gooien, zou er een apart Kunst- en Cultuurfonds moeten worden opgericht om het geld voor volgende jaren veilig te stellen.
Iedereen is er zo aan toe elkaar weer te kunnen ontmoeten. Laten we daar op inzetten, zodat dit straks ook kan. Progressief Wierden gaat er bij het college op aandringen om het geld voor cultuur ook daadwerkelijk daaraan te besteden. Voor meer leven in de brouwerij, want daar zijn we allemaal zeker aan toe. Maar het draait ook om het in stand houden van deze belangrijke sector. Want we hebben ze nog jaren hard nodig, zeker weten!
Dit artikel stond op 2 maart 2021 in weekkrant De Driehoek.