Leve de verenigingen in onze gemeente!

Recent onderzoek liet zien wat we eigenlijk allemaal allang weten: mensen met lage en middeninkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. De kosten voor huur, gas en zorg zijn flink gestegen. Maar de inkomens zijn niet voldoende meegestegen.
Omdat inkomens met procenten worden verhoogd, stijgt het inkomen van mensen met een goedbetaalde baan ook nog eens harder dan het loon van mensen met midden- en lage inkomens. Onder aan de streep is het nauwelijks gestegen voor deze groep, bestaande uit mensen met een baan die niet dik betaald wordt, mensen met alleen AOW en/of klein pensioen of andere uitkering. Per saldo is het inkomen voor deze groep de laatste tien jaar maar met een paar tientjes gestegen. Dit terwijl de prijsstijgingen veel hoger zijn geweest. Reken maar uit.
Kassastress
Tussen 2009 en 2019 zijn mensen meer gaan betalen voor huur (37,3%), telefoon & internet (15,3%), gemeentelijke belastingen (42,3%), ziektekosten (21,9%) en eigen risico (89%). De kreet ‘kassastress’ kwam laatst voorbij in een artikel in Tubantia. Iedereen kan wel bedenken wat daarmee bedoeld wordt.
Moeilijker
Het belang van deze groep, de middeninkomens en de lage inkomens, zal bij de keuzes die gemaakt moeten worden bij de komende bezuinigingen, voor ons een grote rol spelen. Ook als subsidies van allerlei verenigingen lager worden of zelfs verdwijnen voelt juist deze groep mensen dat vaak rechtstreeks in hun portemonnee. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat zij minder vaak meedoen aan allerlei activiteiten voor ouderen.
Daarnaast komen er hoge contributies voor kinderen die lid willen worden van een sport- of muziekvereniging of deel willen nemen aan festiviteiten. Als je genoeg inkomen hebt, merk je weinig van de prijsverhoging van een paar euro. Maar alles bij elkaar wordt het voor een gezin met een midden- of laag inkomen steeds moeilijker om rond te komen.
Zo houden
Dit alles hebben wij als Progressief Wierden goed in onze oren geknoopt als het bij de bezuinigingen gaat over de collectieve zorgverzekering, kindpakket en minder geld voor allerlei verenigingen. Stichtingen en verenigingen dragen samen met vrijwilligers bij aan een gemeente waar het goed is om te wonen. En dat willen wij heel graag zo houden.