Nieuwsbrief december 2020

Het is alweer december!
Er is bijna een eind gekomen aan een bijzonder vreemd jaar, een jaar waarin het coronavirus het nieuws, ons wel en wee en ons leven heeft bepaald. Op dit moment is het virus helaas nog heel actief, maar net als iedereen hopen we dat het vaccin ons weer in staat stelt om ons leven weer op te pakken. Wel is het de vraag of we terug moeten naar het ‘oude normaal’ of dat dit het uitgelezen moment is om maatschappelijke veranderingen door te voeren. Want moeten we niet meer aandacht aan een duurzame samenleving, die minder is gericht op economische groei.

Ontwikkelingen
In mei hebben we ons laatste nieuwsbrief verstuurd. Sinds die tijd is er weer veel gebeurd. Maar sommige dingen zijn hetzelfde dingen gebleven. Zo moeten we scherp blijven op de afwikkeling van Soweco. Het proces gaat heel traag en medewerkers worden steeds onzekerder over het vervolg.

Dan is er nog het Wierdense Veld. Dit is nog steeds een punt van discussie waarbij het college van CDA en NEW de bal neerlegt bij minister Carola Schouten.

Botsende belangen (citaat uit artikel Tubantia, 7 december 2020)
Wethouder Johan Coes noemt als belangrijkste reden voor de brief aan Schouten, dat in beide onderzoeken de drinkwaterwinning door het waterbedrijf Vitens in de omgeving van het Wierdense Veld onvoldoende is meegewogen. „Terwijl die waterwinning net als natuurbescherming een maatschappelijk belang dient waar je niet omheen kunt”, aldus Coes. „Dat botst met elkaar. Je moet dus een keuze maken: je kiest óf voor waterwinning óf voor natuurbescherming.”

Veranderingen in de fractie
Egbert Wessels heeft helaas vanwege gezondheidsredenen moeten stoppen met het raadswerk. Bert Klaas is als zijn opvolger benoemd bij de raadsvergadering van oktober. Gelukkig blijft Egbert nog wel betrokken bij onze club. Egbert: nogmaals bedankt voor je inzet!