Nieuwsbrief juli 2021: terugblik op het raadsjaar

Raadsleden Roselien Slagers-Bekhuis en Bert Klaas van Progressief Wierden
Het raadsjaar zit er weer op. Een perfect moment om alle leden en anderen te informeren over wat er in de raad besproken is. Het kan zijn dat je onze Facebookpagina en/of website  bezoekt om op de hoogte te blijven. Toch vinden we twee keer per jaar een nieuwsbrief een goede manier om iedereen te informeren. 
In de nieuwsbrief van juli 2021 staan we als eerste stil bij het overlijden van Pelle Mug, één van de initiatiefnemers en oprichters van onze partij. We zijn hem veel dank verschuldigd.
Daarnaast is er aandacht voor voorstellen die we deze raadsperiode hebben gedaan, over onder meer chemische bestrijdingsmiddelen, vrijliggende fietspaden, Soweco, corona, duurzaamheid en het Wierdense Veld. Tot slot is er aandacht voor onze maandelijkse zwerfvuilacties en het campagneteam in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.