Nota Meerjarenbeleid: prachtige plannen, maar we missen belangrijke zaken

In de raadsvergadering op dinsdag 28 september is de Nota Meerjarenbeleid besproken. Wat een mooie Nota Meerjarenbeleid ligt er, vol met prachtige plannen. Toch missen wij belangrijke zaken,  bijvoorbeeld over het kindpakket. Want waarom blijft er geld voor het kindpakket op de plank liggen?
Daarnaast hebben wij vragen over nieuwbouw van scholen, duurzaamheid en ’t Oosterhoes. 
Het college geeft aan dat er geen buffer voor huisvesting van scholen, bij eerdere Nota’s Meerjarenbeleid is hier niet over gesproken. Waarom horen we nu pas hoe hoog en ongelofelijk fors deze lasten voor de gemeente zijn?
Met de voorgestelde plannen in deze nota gaan we de klimaatdoelstellingen niet halen. We horen daarom graag van het college hoe we gaan redden met deze maatregelen.
Ook roepen we het college op om in gesprek te gaan met de ouderenbonden, eigenaar van ’t Oosterhoes Reggewoon en met een afvaardiging van teleurgestelde vrijwilligers om deze ontmoetingsruimte open te houden.