Nota Meerjarenbeleid vanuit kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid

Roselien Slagers en Egbert Wessels van Progressief Wierden

De gemeenteraad heeft op 30 juni de Nota Meerjarenbeleid besproken.  Bij onze partij hebben wij hiernaar gekeken vanuit onze kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid.  Het lijkt op de situatie van vorig jaar, maar op dat moment gloorde nog enig perspectief aan de horizon. Nu moeten we concluderen dat het in financieel opzicht alleen nog maar erger wordt.
Dan rest nog de bijna negen ton voor de komende vier jaar voor eenmalige uitgaven. Het college vraagt ons om gezien de coronacrisis ook dat bedrag te reserveren. Voor een deel zijn we het daarmee eens. We willen graag een deel ervan gebruiken voor thema’s en projecten die raken aan onze kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid.