Meer lezen over deze en andere zaken waar we aandacht voor gevraagd hebben? Lees hier het hele betoog.

Ons betoog bij de begrotingsvergadering 2021

Raadsleden Roselien Slagers-Bekhuis en Bert Klaas van Progressief Wierden
Na een vergadering van elf uur is de begroting voor 2021 vastgesteld. Onze raadsleden Roselien Slagers en Bert Klaas hebben aandacht gevraagd voor onder meer duurzaamheid, woningbouw, de OZB-verhoging en sociaal domein. Hieronder een paar hoofdpunten.
Duurzaamheid
2020 is het jaar waarin deze ambities over bijvoorbeeld duurzaamheid waarheid hadden moeten worden. Het had in ieder geval op zijn minst in de steigers moeten staan. Maar het is momenteel vooral afwachten, inventariseren en analyseren in plaats van actie ondernemen.
OZB-verhoging
Veel ondernemers worden getroffen door de tweede OZB-verhoging op rij. En dat in coronatijd. Ook heeft dit gevolgen voor organisaties en verenigingen op het gebied van kunst, cultuur en ontmoetingen. Verschillende tarieven voor verschillende situaties zijn een oplossing. Daarom hebben wij samen met de ChristenUnie een voorstel ingediend.
Sociaal domein
Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp is enorm gestegen. Sinds de invoering van het abonnementstarief blijkt dat inkomens rond de 80.000 euro of meer de grootste veroorzaker zijn. Natuurlijk zijn wij voorstander van huishoudelijke hulp als vangnet voor mensen die het nodig hebben en het financieel niet kunnen dragen. Kortom: het abonnementstarief moet daarom blijven bestaan, maar alleen voor lage en middeninkomens.
Meer lezen over deze en andere zaken waar we aandacht voor gevraagd hebben? Download ons hele betoog hieronder!