Ons verkiezingsprogramma is vastgesteld: ambitieus én met input uit de samenleving!

Raadslid Bert Klaas van Progressief Wierden
Raadslid Bert Klaas is voorzitter van de programmacommissie
‘De toekomst begint vandaag’, dat is de titel van het verkiezingsprogramma dat op donderdag 18 november is vastgesteld tijdens een digitale ledenvergadering. Hiermee willen wij benadrukken dat de afgelopen vier jaar veel zaken zijn blijven liggen, die allang opgepakt hadden moeten worden.

“Als partij gaan we voor een samenleving waar iedereen mee mag en kan doen”, vertelt Bert Klaas, raadslid en voorzitter van de programmacommissie. “Met dat idee hebben we ons verkiezingsprogramma geschreven. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen. Samen met inwoners gaan we onze ideeën over bijvoorbeeld duurzaamheid en solidariteit uitwerken. We geven mensen zorg op basis van wat nodig is, met ruimte en waardering voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Dat geldt zeker ook voor mantelzorgers in onze gemeente.”

Daarnaast vinden wij als partij zorg erg belangrijk. “Hierbij komt de mens op de eerste plaats. Voor jeugdzorg bijvoorbeeld hoort het gezin centraal te staan. Daarnaast zetten we ons in voor ontmoetingsruimtes door bestaande goede ruimtes te behouden en als het nodig te vernieuwen.”

Duurzame huizen
Ook verduurzamen van woningen staat hoog op het lijstje. “Dit verdient veel meer aandacht, zeker nu de gasprijzen torenhoog zijn. Daarom pleiten we voor een isolatiefonds om inwoners tegemoet te komen in de kosten van isoleren. Iedereen heeft recht een op betaalbaar en warm huis. Het mooiste is dat het mes aan twee kanten snijdt: minder gebruik van gas bespaart geld én zorgt voor minder CO2-uitstoot.”

Steun voor verenigingen
Ook het verenigingsleven heeft onze aandacht. “Het nieuwe subsidiebeleid is er nog steeds niet. Alle verenigingen, of het nu gaat om (denk)sport of cultuur, zijn het centrum van onze samenleving. Want verenigingen zorgen voor verbinding, samenwerking en gezondheid waar iedereen aan mee moet kunnen doen. Zij hebben recht op onze steun en op duidelijkheid.”

Wierdense Veld en ondernemers
Natuur is belangrijk voor iedereen en moet behouden blijven voor de toekomst. “Wat ons betreft blijft het Wierdense Veld een Natura 2000-gebied. Natuurlijk hebben boeren die hier de gevolgen van ondervinden recht op een goede compensatie. Het is tenslotte hun en ons brood. Tot slot willen we voor ondernemers een lokale overheid die geen remmende werking heeft op de bedrijfsvoering.”

Input uit de samenleving
Ongeveer 100 verenigingen, stichtingen en kerken zijn de programmacommissie gevraagd naar hun ideeën en wensen. “Daar hebben wij prachtige reacties op gekregen waar wij erg blij zijn. Hun input heeft geleid tot dit ambitieuze programma”, besluit Klaas.