Pijlers van rogressief Wierden

Twee personen houden elkaars handen vast

Vertrouwen

Progressief Wierden handelt vanuit vertrouwen, vanuit een positief mensbeeld. Wij geloven in de verantwoordelijkheid die mensen voor zichzelf en voor elkaar willen nemen. We nemen het vermogen van inwoners om hun eigen leven vorm te geven serieus. We werken samen met inwoners aan een samenleving waar iedereen zich thuis kan voelen. We spreken elkaar daar ook op aan: Wierden zijn we samen!

Hommel op een paarse bloem

Duurzaamheid

Progressief Wierden vindt duurzaamheid van groot belang. We zijn samen verantwoordelijk voor onze leefomgeving. We steunen inwoners met duurzame initiatieven. We willen de kwaliteit van lucht, water en aarde minstens behouden, maar nog liever verbeteren. Daarnaast willen we biodiversiteit vergroten. Daarom spreken we de gemeente aan op regelgeving, controle en handhaving voor het duurzaam omgaan met grondstoffen en het mili

Samen werken in de gemeente Wierden - pijler toekomstgericht

Toekomstgericht

Progressief Wierden is toekomstgericht en heeft een open oog voor veranderingen in de samenleving. Samen met alle inwoners van Wierden werken we aan een sociale en duurzame gemeente. Nu en in de toekomst. De eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners is voor ons van groot belang. In onze veranderende samenleving is cultuur een belangrijk verbindend element om mensen van verschillende achtergronden samen te brengen.

Solidariteit

Progressief Wierden staat voor solidariteit, voor verantwoordelijkheid nemen voor de ander, voor saamhorigheid en verbinding. De gemeente is er voor alle inwoners en ondersteunt vooral de mensen met de minst sterke schouders. Wie zichzelf niet kan redden, mag rekenen op de steun van de gemeente.

Sociaal en duurzaam Wierden

Progressief Wierden gaat voor een gemeente waar we elkaar helpen, we voor elkaar klaarstaan en mensen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast staan we klaar voor mensen met wie het even wat minder gaat. Daarbij gaan we uit van vertrouwen. Ook vinden we het belangrijk dat gemeente Wierden stappen zet op het gebied van duurzaamheid. We willen ook graag een schone gemeente met zo min mogelijk zwerfafval. Als gemeente heb je daarin een voorbeeldfunctie en faciliterende rol.