'Soweco doet buitengewoon goed werk'

Bestuurslid Aalsen Everts van Progressief Wierden op de brug bij de Stouwevijver Wierden
Aalsen Everts is sinds maart dit jaar voorzitter van Platform Progressief Wierden (PPW). Ook is hij lid van de steunfractie van Progressief Wierden en vertegenwoordigt de partij in de zogenaamde Inforondes (raadsadviescommissies). Door middel van een interview stellen wij hem aan jullie voor.  
Door middel van een interview stellen wij hem aan jullie voor.
Waarom ben je lid geworden van Progressief Wierden?
“Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest en actief geweest op gemeentelijk op provinciaal terrein. Op het moment dat vier jaar geleden duidelijk dat ik na mijn pensioen in Wierden zou gaan wonen heb ik me na enige studie aangemeld bij Progressief Wierden. Zij vormen voor mij de ideale combinatie van een lokale partij en progressieve idealen op het gebied van duurzaamheid en sociale gelijkheid.”
De andere lokale partij in Wierden, NEW, was mij te rechts en te populistisch. In mijn vorige woonplaats Montfoort heb ik zes jaar in de raad gezeten voor een lokale partij. Dus je kunt wel zeggen dat ik waardering heb voor lokaal georganiseerde partijen.”
Vertel eens wat meer over jezelf.
“Ik ben 63 jaar en woon samen met Annette Deiman. Sinds begin dit jaar ben ik pensioen. Hierdoor heb ik veel tijd voor hobby’s en andere nuttige activiteiten. Mijn favoriete hobby’s zijn bergwandelen en het lezen van historische boeken. Daarnaast heb ik nog een of twee opa-dagen en daar moet alles voor wijken. Ik ben afgestudeerd in Semitische talen en godsdienstwetenschappen (Arabisch en Hebreeuws).”
Wat is je politieke motivatie?
“Mijn idealen kun je samenvatten onder de noemer van een inclusieve samenleving. Dat betekent voor mij dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Veel mensen kunnen dat heel goed op eigen kracht doen, zij moeten de kans krijgen om zich te ontplooien. Maar er zijn ook groepen mensen die hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, mensen die moeilijk aan werk komen en mensen die in financiële problemen dreigen te komen. Vergeet ook niet de vluchtelingen. Ondersteuning kan tijdelijk of langdurig nodig zijn. Het is de gemeente die hierin een grote verantwoordelijkheid en taak heeft.”
Wat zijn je grootste zorgen?
“Op dit moment is mijn grootste zorg de wijze waarop de Wierdense wethouders met Soweco omgaan. Soweco doet buitengewoon goed werk. Zij zorgen ervoor dat honderden mensen zinvol werk kunnen doen en tientallen mensen aan werk geholpen worden. Dat doen zij al jaren. Nu willen de Wierdense wethouders Soweco ontmantelen en de taken overdragen aan de gemeente Almelo. Ik heb er absoluut geen vertrouwen in dat een nieuw op te tuigen ambtelijke organisatie van de gemeente Almelo het beter kan dan Soweco.”
Dit artikel verscheen in De Driehoek in juni 2019