‘Voor ons is de stem van inwoners heel belangrijk’

Kandidaat-raadslid Bert Klaas
Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad is er over verschillende belangrijke onderwerpen gepraat. Eén daarvan is de nieuwe Rood voor Rood-regeling, dat in de gemeente Wierden al jaren bestaat. Hiermee is het mogelijk om oude gebouwen in het buitengebied te slopen om daar wat nieuws voor terug te bouwen. Deze afspraken zijn al vaker veranderd en op 8 februari lag er een nieuw voorstel op tafel.

Raadslid Bert Klaas: “In een eerdere vergadering hierover hebben wij met NEW een voorstel gedaan. Hierin roepen wij het college van burgemeester en wethouders op om eerst in gesprek te gaan met omwonenden in het buitengebied. Op deze manier komen we erachter wat zij als betrokkenen van de nieuwe plannen vinden. Wij vinden dat dit niet goed genoeg en voldoende gebeurt. Je kan geen nieuwe afspraken maken zonder eerst met omwonenden te praten. Gelukkig is ons voorstel aangenomen en vervolgens uitgewerkt in een plan dat onlangs is besproken.”

Aan de slag
“Samen met NEW vonden wij dat het college omwonenden nu wel voldoende betrekt bij de nieuwe afspraken. Wat ons betreft mag het college hiermee aan de slag, alleen wel veel sneller dan gepland.”

De andere partijen zijn het hier helemaal niet mee eens. “Zij vinden het originele voorstel goed genoeg. Zij vinden het niet nodig om bewoners uitgebreid om hun mening te vragen. De andere partijen zeggen dat dit in het eerste voorstel ook staat. Daarom hebben ze een ander voorstel gedaan. De kans is groot dat hierdoor ons voorstel het niet gaat halen in de gemeenteraad. Dat betekent dat het originele voorstel gewoon wordt vastgesteld.”

Erg jammer
“Dat vinden wij heel erg jammer. Voor ons telt de stem van inwoners wel heel zwaar, voor het CDA, VVD en ChristenUnie blijkbaar minder.”

Deel dit artikel! 
Facebook
Twitter
LinkedIn