Niet alleen boeren moeten een bijdrage leveren aan minder stikstof: industrie, verkeer en luchtvaart ook

Trekker op een zandpad in de gemeente Wierden.

De cijfers liegen er niet om: de stikstofuitstoot moet omlaag. “Dat is helder, we moeten aan de slag”, zegt ons raadslid Colin Kok. “Maar dit
betekent zeker niet dat alleen boeren hieraan een bijdrage moeten leveren. Ook sectoren als industrie, verkeer en luchtvaart moeten een steentje bijdragen. Boeren maken deel uit van onze samenleving en verdienen onze steun. Zij moeten een eerlijke behandeling krijgen in het zoeken naar oplossingen. Samen met de ChristenUnie Wierden-Enter hebben wij daarom een voorstel gedaan.”

“Het besluit dat het kabinet op 10 juni 2022 heeft genomen zorgt voor veel onrust. Perspectief ontbreekt, waardoor boeren zich – begrijpelijk –  grote zorgen maken over hun toekomst. Hierdoor staat de discussie op scherp. Nu richten de doelen voor minder stikstof zich alleen op de landbouw, terwijl andere sectoren de dans ontspringen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.”

“Boeren maken deel uit van onze samenleving en verdienen onze steun. Zij moeten een eerlijke behandeling krijgen in het zoeken naar oplossingen. Daarom vragen ChristenUnie Wierden-Enter en wij aan het college om aan de provincie Overijssel duidelijk te maken dat:

  • Het heel belangrijk is dat er een plan komt waarbij alle sectoren worden betrokken
  • Het goed zou zijn dat de provincie een plan maakt met alle politieke keuzes voor de toekomst van de Overijsselse landbouw. Ook is hierin aandacht voor het perspectief voor de boeren.

Daarbij moet de provincie Overijssel voorbeelden van toekomstbestendige agrarische bedrijfsplannen uitwerken. Dit kan helpen om betrokkenen te laten zien hoe zij kunnen blijven bestaan.