Bedrijfsvoering

  • Bij grote aanbestedingen moet de gemeente rekening houden met het sociale karakter en de duurzaamheid van het bedrijf. Bedrijven die langdurig werklozen leer-werktrajecten aanbieden moeten daarom meer dan een streepje voor hebben.
  • De gemeente is er voor inwoners en stelt zich in het contact flexibel en betrouwbaar op. Daarbij wordt uitgegaan van mensgerichtheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid
  • Bij eventuele bezuinigingen worden inwoners vooraf actief betrokken via burgerpanels
  • Er komt een eerlijk, duidelijk en gedegen subsidiebeleid