Duurzaamheid

Zonnepanelen op huizen in Wierden.
Duurzaamheid nu betekent bestaanszekerheid in de toekomst. De gemeente speelt hierbij een actieve rol, neemt veel meer het initiatief en neemt de regie als dat nodig is. Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen we ook een steentje bij.
Zo gaan we inwoners en bedrijven stimuleren om hun daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Daarnaast willen we dat in 2026 25% van de energie in Wierden duurzaam opgewekt. 

Onze ideeën

– Met een duurzaamheidsfonds willen we onder meer lokale initiatieven voor duurzaamheid stimuleren en faciliteren
– We willen een vernieuwende visie die gericht is op concentratie van energievoorziening op een beperkt aantal locaties
– Nieuwbouwwoningen worden op zo’n manier gebouwd dat het gunstig is voor zonnepanelen. Bomen worden zo geplaatst dat ze geen of weinig schaduw geven op plaatsen waar zonnepanelen zijn of komen
– Bedrijven en inwoners worden nadrukkelijk en positief gestimuleerd om hun daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen
–  Een goede balans tussen zonnepanelen en windmolens waarbij minimaal 50% lokaal eigendom is. Zeggenschap van omwonenden is hierbij het uitgangspunt
Zonnepark De Groene Weuste in Wierden
Zonnepark de Groene Weuste
– In 2026 wordt 25% van de energie in Wierden duurzaam opgewekt, bij voorkeur in onze eigen gemeente
– In alle wijken en buurten zijn in 2026 Energiebuurtplannen opgesteld door bewoners, dit samen met hulp van verschillende organisaties
– De gemeente maakt goed gebruik van lokale initiatieven en expertise, bijvoorbeeld van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter en de Coöperatie Notter-Zuna
– De stem van de jeugd vinden wij belangrijk. Daarom vragen wij hen actief om hun mening.