Eerlijk delen

Vrijwilligers aan het werk in de Generatietuin Wierden
We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen aan onze samenleving en dan het liefst via een betaalde baan. Soms is het vinden van werk moeilijk. Vooral mensen die het al moeilijker hebben door gezondheidsproblemen, beperkte taalvaardigheid of gewoon door pech zitten eerder aan de kant. Problemen zoals schulden stapelen zich op. Als je een regeling zoals de bijstandsuitkering wil gebruiken krijg je te maken met allerlei ingewikkelde voorwaarden.

Onze ideeën

Vrijwilligerswerk maken oude graven schoon op de begraafplaats aan de Appelhofstraat in Wierden tijdens NL Doet
Vrijwilliger maakt oud graf schoon op de begraafplaats aan de Appelhofstraat in Wierden tijdens NL Doet
  • We gaan uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dat is de basis van de relatie tussen gemeente en inwoners
  • Wierden spant zich in voor een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen, zeker ook voor mensen met een beperking. Dit verdient speciale aandacht nu Soweco niet meer bestaat
  • Werken naast een bijstandsuitkering wordt makkelijker, want dat vergroot de kans om zelf weer in je levensonderhoud te voorzien
  • Als je bijstand krijgt, heb je de plicht om te solliciteren. Maar ook vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn belangrijke werkzaamheden. Daarnaast zijn er niet altijd kansen op een baan. Door goede afspraken te maken en maatwerk te leveren kan vrijwilligerswerk of mantelzorg (gedeeltelijk) in de plaats komen van de sollicitatieplicht
Laptop met daarop Zoom voor digitale bijeenkomsten
  • Als je bezig gaat met een cursus, voor omscholing bijvoorbeeld, kan het schrappen van de sollicitatieplicht nuttig zijn. Dan heeft een persoon niet de stress van een bepaald aantal sollicitaties per week, maar kan zich concentreren op de cursus
  • We willen doorgaan met alles op alles zetten om armoede in Wierden te verminderen / bestrijden
  • De gemeente Wierden heeft veel bedrijven en detailhandel binnen haar grenzen die werk bieden aan veel inwoners en zorgen voor reuring. In de coronatijd hebben ze bewezen veerkrachtig, creatief te zijn en te denken in kansen. Een gemeente dient met hen mee te denken en zeker geen remmende werking te hebben op bedrijfsvoering.