Prettig wonen

Huizen in aanbouw op Zuidbroek in Wierden
Wij willen een schone, veilige, groene en duurzame leefomgeving voor iedereen. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en kwetsbaren, voor gezinnen en alleenstaanden. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving. We hechten belang aan leefbare en levendige wijken en kernen en aan goede bereikbaarheid.

Onze ideeën

 • Gezondheidszorg, sport en natuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn
 • Verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. Fietsers hebben recht op goede en veilige fietspaden. Wij gaan ons best doen om waar nodig vrijliggende fietspaden aan te leggen, te beginnen aan de Ypeloweg
 • Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur
 • Meer groen in de openbare ruimte in plaats van alles vol te bouwen met appartementencomplexen
 • Dorpsbibliotheek wordt een ontmoetingsplek voor al onze inwoners
 • In Enter willen we een plek voor verenigingen, stichtingen, scholen voor theater, muziek, lezingen, exposities, cursussen, enzovoort
Stoep voor winkels in Wierden.
 • Trottoirs zijn overal goed begaanbaar
 • Voldoende betaalbare woningen voor alle doelgroepen: starters, senioren, alleenstaanden, middenklasse en sociale woninghuur
 • Inwoners van de wijk blijven een afspiegeling van de bevolking van de hele gemeente
 • Stimuleren dat huurwoningen met name in Enter worden gerenoveerd zodat er genoeg huurwoningen beschikbaar blijven
 • Stop op verkoop van huizen voor sociale woningbouw aan investeerders
Varen met Enterse Zomp op de Regge in Enter
 • Karakteristieke panden blijven staan in plaats van te slopen voor woningbouw
 • Woonhofjes en erfdelen in het buitengebied volgens coöperatief collectief wonen ondersteunen we van harte en maken we mogelijk
 • Cultuur vinden wij belangrijk, daarom ondersteunen wij structureel en ruimhartig. Ook neemt de gemeente zelf het initiatief voor cultuur
 • We willen dat er onderzoek komt naar een cultureel centrum in Wierden waar ook alle denksporten in de gemeente terecht kunnen
 • Tijdelijke woningen voor de korte termijn die makkelijk aan te passen en verplaatsen te zijn.