Klimaat en milieu

Vlinder op witte bloem
Wierden is een prachtige gemeente om in te wonen. Dat willen wij graag zo doorgeven aan onze kinderen. Zij verdienen een leefbare planeet zonder bedreiging door klimaatverandering.
Wij gaan in Wierden samen onze uiterste best doen om ons steentje bij te dragen aan de oplossing van dit probleem. Het slaagt alleen als iedereen een bijdrage kan leveren en we de rekening eerlijk delen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en neemt veel meer dan nu het initiatief.

Onze ideeën

– Klimaatvriendelijke, duidelijke en hanteerbare maatregelen voor (collectieve) afvoer van hemelwater
– Het Wierdense Veld blijft als het aan ons ligt een Natura 2000-gebied. Daarbij willen we dat omwonende boeren op een passende en goede manier worden gecompenseerd
Straten in Wierden staan blank na een hevige regenbui
Straten staan onder water na een wolkbreuk in augustus 2020
– Meer aandacht voor biodiversiteit: uitbreiding van bloemenbermen / bloemenraden langs akkers. We zijn tegen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen
– Wierden scoort hoog in de rij van meeste vervuilde bronnen. Er zitten hier onder meer pesticiden, oplosmiddelen en meststoffen in het grondwater. Samen met Vitens en de provincie gaan we hier onmiddellijk actie op ondernemen
– We stimuleren dat er natuurinclusief wordt gebouwd bij nieuwbouwplannen
– Voor elke gekapte boom plaatsen we minstens één gelijksoortige boom terug
 – De generatietuin moet ondersteund worden en zeker open blijven.