Menselijke zorg

Persoon helpt oudere bij oefeningen met een bal
Iedereen heeft recht op goede zorg. Niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt. Daarom geven wij ruimte en waardering aan artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. We willen dat goed gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft, dus naar de mens. Mantelzorgers vinden wij van onschatbare waarde. Ook hen moeten wij als gemeente zo goed mogelijk ondersteunen. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld door het houden van informatieve bijeenkomsten, maar ook door hulpvragen te signaleren en hulp aan te bieden. 

Onze ideeën

 • Zorg is er voor iedereen die dat nodig heeft: mensgericht, oplossingsgericht en altijd rekening houdend met de persoonlijke situatie
 • Effectieve en efficiënte zorg is hierbij het uitgangspunt
 • Professionele zorg is zoveel mogelijk afgestemd met mantelzorgers en zij krijgen het vertrouwen dat ze verdienen
 • De gemeente stelt sterke eisen aan de kwaliteit en integriteit van zorg die zij inkoopt
 • Meer aandacht en steun voor mantelzorgers, met name voor jongeren in deze groep. Een keer per jaar een attentie is onvoldoende
 • Meer mogelijkheden voor zorg zonder indicatie. Waar nodig bieden we vervanging om mantelzorgers te ontlasten
 • Met verschillende organisaties kijken naar veilig en gezond leven voor iedereen, om zo tot een gezamenlijke aanpak te komen
 • Maximaal inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen
 • Herstel van integrale wijkgerichte aanpak, denk aan WijkSaam. Hierbij draait het om goede samenwerking tussen alle betrokken partijen en inwoners in een wijk, met aandacht voor alle gebieden, waaronder welzijn, zorg en wonen
 • Uitbreiding van kleinschalige ontmoetingsplekken voor iedereen. Dit samen met andere voorzieningen zoals de bibliotheek, verpleeghuis of gemeentehuis
 • Gemeente Wierden moet zijn best blijven doen om gastvrij te zijn voor statushouders en zal zich inzetten om deze gemeente ook voor hen een thuis te laten zijn