Vernieuwing bestuur en organisatie

Drie meisjes kijken naar ganzen tijdens de ganzenmarkt in Enter in 2019
Progressief Wierden heeft als belangrijk doel het vernieuwen en versterken van de invloed die inwoners hebben op de keuzes die wij als gemeente maken. Dit gaat over beslissingen die het leven van veel mensen in onze gemeente direct raken. Om die invloed te realiseren zal ook in Wierden een omslag in de bestuurscultuur moeten plaatsvinden.

Onze ideeën

Zwembad de Kolk in Wierden
  • Wierden heeft meerdere kernen die relatief ver van elkaar liggen, op fysiek en cultureel gebied. Daarom willen wij dat onze inwoners voorzieningen zoveel mogelijk in hun eigen dorp of kern kunnen vinden
  • Vragen, verzoeken, vergunningen en al dat soort zaken worden zo snel mogelijk beantwoord, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijn van zes weken
  •  
 
  • Naast het werk op kantoor gaan gemeenteambtenaren ook de kernen in. Samen met ambtenaren vinden we hiervoor een goede balans. Beleid maken wij vanaf 2022 samen met inwoners
  • Gemeente is het aanspreekpunt voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft
  • Inwoners moeten de gemeente ervaren als een flexibele en betrouwbare partner waarbij mensgerichtheid en klantvriendelijkheid voorop staan. De gemeentelijke organisatie zal daarbij rekenschap geven over de door haar gezochte balans tussen de belangen van de individuele burger en die van de gehele gemeenschap