Vernieuwing lokale democratie

Gemeentehuis Wierden
Progressief Wierden heeft als belangrijk doel het vernieuwen en versterken van de invloed die inwoners hebben op de keuzes die wij als gemeente maken. Dit gaat over beslissingen die het leven van veel mensen in onze gemeente direct raken. Denk bijvoorbeeld aan keuzes over het sociaal domein, de invoering van de omgevingswet en aardgasvrije wijken. 

Onze ideeën

  • Als buurt-, wijk- of kernbewoners samen een goed idee hebben om hun buurt, wijk of kern sociaal sterker te maken ontvangen zij daarvoor een vooraf vastgesteld bedrag
  • Inwoners worden via panels bij belangrijke onderwerpen en projecten gevraagd mee te doen, dit door middel van loting. Zo worden zij betrokken bij besluitvorming. Dit doen wij veel liever dan het inhuren van dure adviesbureaus
  • Inwoners kunnen een onderwerp op de agenda van de raadsvergadering zetten als er voldoende steun voor is. Daarna mogen zij dit onderwerp toelichten en in stemming brengen. Dit willen wij doen door een jaarlijkse motiemarkt
  • Inwoners mogen gebruik maken van het uitdaagrecht: ‘the right to challenge’. Als één of meerdere inwoners kan/kunnen aantonen dat zij een activiteit beter en goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente, moet dat mogelijk zijn

.