Vluchtelingkinderen welkom in Wierden

Egbert Wessels
Vluchtelingenkinderen kunnen ook in Wierden worden opgevangen als Nederland besluit om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen hiernaartoe te halen.  Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de Coalition of the Willing van ruim 100 gemeenten uit hele land. Dit is een actie van de stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children. Samen met de ChristenUnie hebben wij dinsdag 2 juni een motie ingediend, die door een meerderheid van de raad is aangenomen.
Hieronder het betoog van ons raadslid Egbert Wessels tijdens de raadsvergadering.
Schrijnende en mensonterende situaties in overvolle vluchtelingenkampen waarin ook kinderen zitten. U hebt vast de beelden gezien en de verhalen gelezen. Deze situatie is niet normaal. Als we nu niet handelen, staat er volgens deskundigen een ramp te gebeuren.
Aan lot overgelaten
Zo’n 2500 kinderen zonder ouders of andere familie worden in diverse kampen aan hun lot overgelaten.  Op de Griekse eilanden verblijven 42.000 vluchtelingen in kampen waar maar plek is voor 6000.
Hulpverleners die op het eiland Lesbos werken maken zich ongerust. In kamp Moria leven nu 22.000 vluchtelingen terwijl er maar plaats is voor 3000. Wat als daar corona uitbreekt?
Teleurgesteld
 Nú is de tijd dat ook de andere EU-lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen. Veel landen doen dit al. Frankrijk, België, Portugal, Luxemburg, Duitsland, Finland en Ierland hebben toegezegd. Wij zijn erg teleurgesteld dat Nederland dit voorbeeld niet volgt.
Opvang in Wierden
We roepen het college dan ook op zich bereid te verklaren om, als Nederland besluit een deel van deze kinderen op te vangen, ook in Wierden hieraan mee te werken. We vragen het college om haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook door samenwerken met andere gemeenten of met een financiële bijdrage kunnen we onze solidariteit laten zien. We hopen dat alle partijen dit voorstel, die we samen met de ChristenUnie indienen, zullen ondersteunen.