'We hebben geen tijd te verliezen'

Bestuurslid en voormalig raadslid Egbert Wessels van Progressief Wierden
Waarom wordt je weer raadslid van de PPW? Die vraag is mij de afgelopen weken een aantal keren gesteld. In de eerste plaats natuurlijk omdat Sander Salakory vanwege privéomstandigheden heeft besloten om te stoppen. Jammer voor onze partij en natuurlijk ook voor Sander die vol enthousiasme een jaar geleden begonnen is, maar nu om respectabele redenen deze keuze heeft gemaakt.
Waarom heb ik ja gezegd toen mij gevraagd om de plaats van Sander in te nemen? Vooral omdat ik het leuk vind om mee te denken over hoe je een samenleving bestuurt en zorgt dat het leefbaar blijft voor mensen. Daarnaast vind ik dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben als inwoners van onze mooie gemeente.”
Het boeiende van raadslid zijn is dat je daar dan samen met anderen een bijdrage aan kan en mag leveren. Dat doe ik natuurlijk vanuit de maatschappij- en mensvisie zoals die wordt uitgedragen bij Platform Progressief Wierden, dus vanuit de kernwaarden duurzaamheid, solidariteit, progressief en vertrouwen.
Geen tijd te verliezen
Als het gaat om duurzaamheid en klimaat hebben we geen tijd te verliezen, al lijkt de huidige Wierdense coalitie van NEW en CDA die tijd nog wel te hebben. Daarom heeft het PPW het initiatief genomen om mee te doen aan de Klimaatmars op zondag 10 maart om 13.00 uur in Amsterdam. Wil je met ons mee reizen naar Amsterdam? Laat het weten via onze Facebookpagina!
Daarnaast houden we op zaterdag 23 maart, tijdens de landelijke Opschoondag, een zwerfvuilactie in Wierden. Jij kan ook meedoen met het opruimen van zwerfvuil, we starten om 10.00 uur op het Binnenhof.
Solidariteit
In een steeds individualistischer maatschappij vind ik solidariteit belangrijk. Het is jammer dat het ego een steeds grotere plaats inneemt en dat we vooral ergens tegen zijn in plaats van elkaar te kijken en zoeken naar een oplossing. Als PPW maken we ons ook zorgen over de financiën van onze gemeente, denk bijvoorbeeld aan de recente grondaankoop voor de Passie die jarenlang op onze begroting zal drukken en de gevolgen hiervan voor het sociaal domein. Binnen de WMO, met name de jeugdzorg, zien we nu al grote tekorten.
Progressief en vertrouwen
Vanuit de kernwaarde progressief moeten we anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en het lef moeten hebben om anders naar zaken te kijken. En ja, soms moeten we tradities los durven te laten.
Tot slot kom ik bij de laatste kernwaarde: vertrouwen. Dit is de basis om onze mooie gemeente een empathische gemeente te laten zijn.
Genoeg te doen
Een collega-raadslid noemde me tijdens mijn eerste raadsperiode met een lach op zijn gezicht wel eens de rode rakker. Ik hoop in de komende raadsperiode het rode geluid en de bijbehorende waarden te vertegenwoordigen.
Politiek, een ver-van-mijn-bed show? Voor mij zeker niet! Ik daag hierbij iedereen uit, en vooral de jongeren in onze gemeente, om mee te doen in de plaatselijke politiek. Er is genoeg te doen! En ook jij kunt daar je bijdrage aan leveren.
Dit artikel verscheen in De Driehoek van 5 maart 2019.