'We staan voor een moeilijke keuze'

Biljetten van 10, 20 en 5 euro, muntgeld van 2 euro.
Inmiddels is bij velen bekend dat de gemeente Wierden moet bezuinigen. Dat is een lastige klus voor de gemeenteraad: er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden.
Als PPW vinden wij het belangrijk dat inwoners ook hun zegje kunnen doen. Daarom horen wij graag wat jullie vinden.
Er gaat veel geld naar zorgtaken van gemeenten, veel meer dan we uit Den Haag hiervoor krijgen. Daardoor moet er hierop bezuinigd worden. Daarnaast is er de aankoop van grond in 2017 voor de bouw van De Passie.
Hiervoor is aantoonbaar veel te veel geld betaald. Dat heeft elk jaar invloed op de begroting van de gemeente.
Kaalslag
De voorgenomen bezuinigingen liggen voor 100% bij de inwoners. Het zal voor Wierden als leefgemeenschap een kaalslag zijn voor sociale, culturele en sportverenigingen. De gemeenteraad staat voor een moeilijke keuze: bij elke bezuiniging waarmee je als partij niet kunt instemmen moet je aangeven waar je dan wel op wilt bezuinigen.
Alternatieven
In september wordt er in de gemeenteraad gesproken over de bezuinigingen. Net als het CDA, NEW en de ChristenUnie hebben wij het college verzocht om ook naar alternatieven te zoeken, naar andere mogelijkheden om te bezuinigen. Dan valt er daadwerkelijk iets te kiezen voor de raad.
Als partij dien je dan een voorstel in waarin staat waar je het niet mee eens bent en wat dan het alternatief is. Op zo’n moment regent het moties van elke partij. Het is loven en bieden in de hoop dat je met jouw voorstel de buit binnenhaalt en een bezuiniging van tafel hebt weten te vegen.
Wat vind jij?
Daarbij kunnen wij jouw hulp, beste lezer, goed gebruiken. We horen graag wat jij vindt. Moeten we de gemeentelijke belastingen verhogen? Kunnen we minder geld besteden aan minimabeleid? Of schaffen we de bladkorven af? Hoe vaak legen we de gft-container in de zomermaanden? Gaan we alle subsidies voor verenigingen verlagen of misschien zelfs afschaffen? Sluiten we het zwembad of gaan we dat verkopen? Maken we de fietssnelweg F35 af of juist nu even niet?
En vragen we ook wat van de organisatie zelf? Bijvoorbeeld om het wagenpark van de gemeente later te vervangen dan gebruikelijk of minder te investeren in ICT en telefonie? Ook minder vaak een beroep doen op externe bureaus zet zoden aan de dijk. Bij onze suggesties zitten er een paar die niet erg waarschijnlijk zijn, maar het geeft aan dat aan alles kan worden gedacht. We zouden het fijn vinden als jij met ons meedenkt! Het is belangrijk dat we jouw mening weten, een soort van Ik praat mee op PPW-niveau.
Reageren? Neem dan contact op met raadsleden Roselien Slagers via roselienslagers@gmail.com of 06-34 36 16 36 en Egbert Wessels via wessels.egbert@gmail.com of 06-55 71 04 39.
Dit artikel stond in De Driehoek van 30 juli 2019.