Wethouder Coes lijkt niet geïnteresseerd in het Wierdense Veld

Meerderheid raad de mist in met het Wierdense Veld

Egbert Wessels van Progressief Wierden overhandigt petitie Red het Wierdense Veld aan burgemeester Doret Tigchelaar
De meerderheid van de raad gaat de mist in met het Wierdense Veld. Zij vindt dat de Natura 2000-status geschrapt kan worden, waardoor boeren in de omgeving meer ruimte krijgen voor hun bedrijfsvoering. Daar zijn wij diep teleurgesteld over. Daarbij komt ook nog dat wethouder Coes de indruk wekte niet geïnteresseerd te zijn in het standpunt van de minderheid.
Ruim 1600 mensen hebben de petitie ‘Red het Wierdense Veld’ getekend omdat zij willen dat de Natura 2000-status wordt behouden. Daar leek de wethouder totaal aan voorbij te gaan door hierop simpelweg niet te reageren. En dat vinden wij onaanvaardbaar, want als college van burgemeester en wethouders hoor je er te zijn voor alle inwoners, ook als zij een andere mening hebben.
“De grenzen van groei zijn bereikt”, aldus ons raadslid Egbert Wessels. “Onze voortdurende zucht naar meer heeft ervoor gezorgd dat er steeds minder natuur overblijft. Het Wierdense Veld is misschien wel het meest veelzijdige natuurgebied in onze gemeente. Wij zien dit natuurgebied als de groene parel van Wierden. Zo hebben we dit gebied ook genoemd bij het starten van de petitie ‘Red het Wierdense Veld’. Samen met GroenLinks Hellendoorn vinden we dat de Natura 2000-status behouden moet worden.”
Duurzaamheid
“Voor ons gaat dit verder dan het Wierdense Veld: het draait ook om duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Hoe gaan we om met steeds meer waterverbruik? Hoe gaan we om met steeds agrarische bedrijven die steeds groter worden omdat ze een lage prijs krijgen voor hun producten?” Dit zijn zeker zaken waarvoor oplossingen nodig zijn. Maar met het schrappen van de Natura 2000-status verdwijnen deze niet problemen niet.
“We moeten nadenken over wat voor wereld we door willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent zoeken naar andere mogelijkheden in plaats van gewoon meer water oppompen. En dat betekent geen intensivering van de agrarische sector maar de weg inslaan naar bijvoorbeeld kringloopbedrijven.”
Gemeenschappelijke waarden
“De centrale vraag bij deze discussie draait om waarin we elkaar kunnen vinden, welke waarden vindt iedereen belangrijk? Natuurlijk zijn er boeren die al iets doen voor het milieu en dat is mooi. Ze maaien pas na het broedseizoen, geven hun vee klimaatvriendelijk voer, gebruiken minder vaak zware machines en landbouwgif. Boeren die dit soort relatief kleine maatregelen treffen, zijn best bereid om meer te doen voor het milieu.”
Belangrijke vragen
“Wel ben ik benieuwd wat de indieners denken te bereiken met het schrappen van de Natura 2000-status. Bij het CDA denk ik dan meteen aan rentmeesterschap, want zij zullen mij toch eens moeten uitleggen wat zij daaronder verstaan. In het voorstel dat we samen met de ChristenUnie indienen roepen we het college op om vanuit een breed perspectief te kijken naar de situatie.” Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.
“Maar het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven over een duurzame oplossing voor het Wierdense Veld. Als we nu een besluit nemen, doen we dat op basis van onvoldoende informatie. Want wat betekent het als het Wierdense Veld verdroogt? Wat betekent het verdwijnen van de Natura 2000-status, wat zijn de gevolgen voor dit beschermde gebied? Belangrijke vragen waarop een antwoord nodig is voordat we überhaupt een keuze kunnen maken.”