'Alles draait toch weer om geld'

Roselien Slagers en Egbert Wessels van Progressief Wierden
Over de nota meerjarenbeleid en de geplande bezuinigingen was op woensdag 25 september een raadsvergadering. Onze raadsleden Roselien Slagers en Egbert Wessels hebben tijdens deze vergadering hun zegje gedaan over de gang van zaken. 
De nota meerjarenbeleid laat weinig nieuws zien. Wij schatten in dat meer dan de helft van de tekst dezelfde is als vorig jaar. Opvallend is dat veel ambitie uit de nota is geschrapt.
Verkiezingsbeloften zijn gebroken, waren soms ook zo onrealistisch dat veel kiezers teleurgesteld zullen zijn en het vertrouwen in de politiek kwijtraken.
Onthutst
Over de bezuinigingen kan de PPW duidelijk zijn. Op woensdag 11 september hebben veel organisaties, stichtingen en verenigingen hun zegje gedaan over de op handen zijnde bezuinigingen. Allemaal waren ze onthutst over het gebrek aan communicatie: slechts een brief op de deurmat met daarin de kille mededeling over het te bezuinigen bedrag. Natuurlijk kan u als college niet bij elk gesubsidieerd zangkoor langs, maar zonder overleg vooraf de mededeling droppen, vlak voor de vakantie begint, is niet hoe ze het hier gewend zijn. De term onbehoorlijk bestuur viel meerdere keren. Het werd ervaren als een ‘klap in het gezicht’. Hier zijn wij hartgrondig mee eens.
Ook de raad heeft niets te kiezen gehad in de bezuinigingsoperatie. Ondanks een motie die opriep tot het aanbieden van alternatieven leverde dit geen onderbouwde voorstellen op.
Teleurgesteld
“Hier staat een teleurgesteld raadslid”, zei Egbert Wessels bij de raadsvergadering over de bezuinigingen op woensdag 25 september. “Ik miste één ding bij het college van B en W, en dat is visie. Ik hoorde de drie wethouders heel vaak de woorden ‘ik moet dit ontraden’ uitspreken over de amendementen en moties, zonder dat ze de achterliggende motivatie vertelden. Met de mond werd beleden dat de mens centraal staat, maar ik kreeg het idee dat dit juist gold voor het geld.”
Meer lezen? Hier vind je de hele bijdrage van Roselien Slagers. Het (premium) artikel in de Tubantia van 28 september 2019 met daarin de bijdrage van Egbert Wessels is hier te vinden.