Bestuurslid Aalsen Everts van Progressief Wierden op de brug bij de Stouwevijver Wierden

Mijn naam is Aalsen Everts. Ik werk als regiomanager Vluchtelingenwerk in Midden Nederland. Daarnaast ben ik zes jaar raadslid geweest in de gemeente Montfoort. Ik heb Arabische taal en letterkunde gestudeerd aan de RU Groningen. Mijn hobby’s zijn geschiedenis en (berg)wandelen.

Snel en efficiënt
Wij moeten ervoor zorgen dat de zorgvoorzieningen in de gemeente goed bereikbaar zijn en hulpvragen snel en efficiënt omgezet worden in daadwerkelijke zorg en hulp. Iedereen moet naar vermogen mee kunnen doen aan onze samenleving. Dat betekent goede sociale voorzieningen en adequate hulp om mensen uit de bijstand weer aan werk te helpen.

Friese platteland
Ik ben geboren en getogen op het Friese platteland. Daar was ik actief in het verenigingsleven en de lokale politiek. Ik heb een relatie met Annette Deiman uit Wierden.

Aalsen Everts

Steunfractelid en voorzitter bestuur