Raadslid Bert Klaas van Progressief Wierden
Bert Klaas: "Waarom doet gemeente niet mee aan onderzoek naar roven Joods vastgoed?"

Ons verkiezingsprogramma is vastgesteld: ambitieus én met input uit de samenleving!

2 december 2021
26 november 2021
Raadslid Bert Klaas van Progressief Wierden heeft tijdens de raadsvergadering op 30 november gevraagd waarom de gemeente Wierden niet meedoet aan het onderzoek naar het roven van Joods vastgoed.
‘De toekomst begint vandaag’, dat is de titel van het verkiezingsprogramma dat op donderdag 18 november is vastgesteld tijdens een digitale ledenvergadering. Hiermee willen wij benadrukken dat de afgelopen vier jaar veel zaken zijn blijven liggen, die allang opgepakt hadden moeten worden.
Speeltuin in de wijk de Stouwe in de gemeente Wierden.
Raadslid Roselien Slagers van Progressief Wierden

Onderzoek naar speeltuinen: 'Belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen'

Begroting 2022 vastgesteld: 'Samen met andere partijen een mooi resultaat'

Nota Meerjarenbeleid: prachtige plannen, maar we missen belangrijke zaken

15 november 2021
11 november 2021
28 september 2021

Zijn er extra speelplaatsen nodig voor kinderen? Passen de speeltoestellen nog bij de leeftijd van kinderen  in een wijk? Voor onderzoek hiernaar is geld beschikbaar gesteld in de begroting 2022! De kosten bedragen 25.000 euro. Met behulp van de resultaten wordt een plan gemaakt.

In de gemeenteraad van de gemeente Wierden hebben we de begroting voor 2022 met alle kosten en opbrengsten vastgesteld. Door extra geld uit Den Haag, verwachte bezuinigingen in de zorg en de verkoop van Cogas-onderdelen is er geld beschikbaar. Iedereen greep zijn kans om lang gekoesterde wensen binnen te halen…

In de raadsvergadering op dinsdag 28 september is de Nota Meerjarenbeleid besproken. Wat een mooie Nota Meerjarenbeleid ligt er, vol met prachtige plannen. Toch missen wij belangrijke zaken, bijvoorbeeld over het kindpakket en duurzaamheid. Daarnaast hebben wij vragen over nieuwbouw van scholen, duurzaamheid en ’t Oosterhoes.

Raadsleden Roselien Slagers-Bekhuis en Bert Klaas van Progressief Wierden
Raadslid Roselien Slagers-Bekhuis van Progressief Wierden

Nieuwsbrief juli 2021

Roselien Slagers in gesprek met voorzitter Henk Weiden van Stichting BOWIE

Oplossing nodig voor overlast door rode gloed reclamezuil

6 juli 2021
24 juni 2021
5 juni 2021

Het raadsjaar zit er weer op. Een perfect moment om alle leden en anderen te
informeren over wat er in de raad besproken is. Het kan zijn dat je onze
Facebookpagina en/of website  bezoekt om op de hoogte te blijven. Toch vinden we twee keer per jaar een nieuwsbrief een
goede manier om iedereen te informeren. 

Achter de schermen is onze programmacommissie druk bezig met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Hierbij kunnen we niet zonder input van verenigingen, organisaties en kerken die de gemeente Wierden rijk is.  We horen graag wat zij belangrijk vinden, wat er speelt en hoe zij de toekomst zien. Daarom hebben wij ongeveer 100 vragenlijsten verstuurd, waarop we al leuke reacties hebben ontvangen. Zo heeft ook voorzitter Henk Weiden van Stichting BOWIE de vragen beantwoord. 

De rode gloed van reclamezuil bij het Avia-tankstation veroorzaakt overlast voor de buren. Samen met CDA Wierden-Enter en gesteund door de VVD hebben wij een voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat de gemeente zich inzet om met beide partijen een oplossing te vinden. Het is erg jammer dat ons voorstel niet is aangenomen. Daarvoor moeten we wachten op nieuwe reclamebeleid van de gemeente. Hopelijk laat dat niet te lang op zich wachten.

Raadslid Roselien Slagers van Progressief Wierden
Raadsleden Roselien Slagers-Bekhuis en Bert Klaas van Progressief Wierden

Roselien Slagers in gesprek met Pieter Jan Huysse van bibliotheek Wierden-Enter

Laten we gaan voor leven in de brouwerij

'Stem inwoners is belangrijk voor ons'

8 april 2021
3 maart 2021
25 januari 2021

Onze programmacommissie is druk bezig om het verkiezingsprogramma in de steigers te zetten! Hierbij betrekken we ook verenigingen, organisaties en kerken in de gemeente Wierden. Wat vinden zij belangrijk, wat speelt er, hoe zien zij de toekomst? Jullie input is van belang voor ons én voor ons verkiezingsprogramma.

Iedereen weet dat veel bedrijven het moeilijk hebben door corona. Horeca en winkels hebben het zwaar te verduren. Gelukkig zijn er compensatiemaatregelen vanuit Den Haag, maar die sluiten niet altijd even goed aan bij de werkelijkheid. Er zullen ongetwijfeld ondernemers zijn die het niet redden. Maar in deze tijd heeft de culturele sector de overheid ook heel hard nodig.

De landelijke verkiezingen zijn in maart 2021, een jaar later volgen de gemeenteraadsverkiezingen. Achter de schermen is de programmacommissie bezig om onze visie op de toekomst van de gemeente Wierden te verwoorden. Wij vinden de stem van inwoners van onze gemeente belangrijk en willen jullie stem een plek geven in ons nieuwe programma.

Fractie Progressief Wierden met Bert Klaas, Roselien Slagers-Bekhuis, Jan Sasbrink en Aalsen Everts
Raadslid Bert Klaas van Progressief Wierden
Raadsleden Roselien Slagers-Bekhuis en Bert Klaas van Progressief Wierden

Nieuwsbrief december 2020

'Kans gebruiken om vooruit te kijken'

Ons betoog bij de begrotingsvergadering 2021

23 december 2020
22 december 2020
25 november 2020

Er is bijna een eind gekomen aan een bijzonder vreemd jaar, een jaar waarin het coronavirus het nieuws, ons wel en wee en ons leven heeft bepaald. Op dit moment is het virus helaas nog heel actief, maar net als iedereen hopen we dat het vaccin ons weer in staat stelt om ons leven weer op te pakken. Wel is het de vraag of we terug moeten naar het ‘oude normaal’.

Zo aan het eind van het jaar, meestal rond de feestdagen is het gebruikelijk dat er vaak en veel terug wordt gekeken naar het afgelopen jaar. Vaak gaat het dan over politiek of over ingrijpende gebeurtenissen van dat jaar maar ook over zaken die we een jaar daarvoor echt niet aan hadden zien komen.

Na een vergadering van elf uur is de begroting voor 2021 vastgesteld. Onze raadsleden Roselien Slagers en Bert Klaas hebben aandacht gevraagd voor onder meer duurzaamheid, woningbouw, de OZB-verhoging en sociaal domein. Hierbij een paar hoofdpunten.

Egbert Wessels van Progressief Wierden
Roselien Slagers en Egbert Wessels van Progressief Wierden
Leerlingen basisschool die bezig zijn met schoolwerk.

'Jammer dat ik moet stoppen als raadslid'

Nota Meerjarenbeleid vanuit kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid

College jaagt bewoners de gordijnen in over nieuwbouw school

30 september 2020
8 juli 2020
5 juni 2020

Helaas moet Egbert Wessels vanwege gezondheidsredenen de raad verlaten. “Politiek vind ik hartstikke leuk, het is mooi om op die manier mijn bijdrage te leveren aan de samenleving. Als pensionado heb ik voldoende tijd om me te verdiepen in zaken en het is ook nooit goed voor de partij om halverwege weg te gaan. Daarom was het besluit om te stoppen moeilijk.”

De gemeenteraad heeft op 30 juni de Nota Meerjarenbeleid besproken. Bij onze partij hebben wij hiernaar gekeken vanuit onze kernwaarden sociaal, solidariteit en duurzaamheid. Het lijkt op de situatie van vorig jaar, maar op dat moment gloorde nog enig perspectief aan de horizon. Nu moeten we concluderen dat het in financieel opzicht alleen nog maar erger wordt.

“Dit college is er goed in om regelmatig groepen bewoners in de gordijnen te jagen”, aldus onze fractievoorzitter Roselien Slagers. “Of het nu gaat het om intrekken van subsidies, de aanleg van zonneparken, een bikepark of in dit geval de bouw van een school in Enter. Deze moet volgens wethouder Coes bij voorkeur aan de Sportlaan gevestigd worden.”

Egbert Wessels van Progressief Wierden
Raadslid Egbert Wessels overhandigt de petitie Red het Wierdense Veld aan burgemeester Doret Tigchelaar in de raadszaal van het gemeentehuis in de gemeente Wierden
Wierdense Veld

Vluchtelingkinderen welkom in Wierden

Wethouder Coes lijkt niet geïnteresseerd in Wierdense Veld

Nieuwsbrief mei 2020: druk bezig met voorbereiding op besluiten

4 juni 2020
3 juni 2020
12 mei 2020

Vluchtelingkinderen kunnen ook in Wierden worden opgevangen als Nederland besluit om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen hiernaartoe te halen.  Hiermee sluit de gemeente zich aan bij de Coalition of the Willing van ruim 100 gemeenten uit hele land. Dit is een actie van de stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children.

De meerderheid van de raad gaat de mist in met het Wierdense Veld. Zij vindt dat de Natura 2000-status geschrapt kan worden, waardoor boeren in de omgeving meer ruimte krijgen voor hun bedrijfsvoering. Daar zijn wij diep teleurgesteld over. Daarbij komt ook nog dat wethouder Coes de indruk wekte niet geïnteresseerd te zijn in het standpunt van de minderheid.

Sinds de laatste nieuwsbrief van maart lijkt het alsof er in de Wierdense politiek niets is gebeurd. Maar schijn bedreigt! De (steun)fractie is druk bezig met de voorbereiding op een aantal besluiten, zoals ontmanteling Soweco, De Passie, Regionale Energie Strategie en het Wierdense Veld. Daarom deze extra nieuwsbrief, want we vinden het belangrijk om jullie goed te informeren..

Bestuurslid Wout Oosterhof van Progressief Wierden op de brug bij de Stouwevijver Wierden
Raadslid Roselien Slagers-Bekhuis van Progressief Wierden
Miranda Scheffer van Progressief Wierden op de brug bij Stouwevijver

'We kunnen het dus nog: solidair zijn'

'Samen met een mooie plek onder de zon'

'Als inwoner heb je recht op uitdaging'

31 maart 2020
29 februari 2020
25 januari 2020

Zo langzamerhand na twee weken thuis zitten begin ik terug te verlangen naar de tijd waarin corona een redelijk biertje en ‘hamsteren’ iets van rare kleine beestjes in de Albert Heijn was. Maar die tijd lijkt inmiddels al weer ver achter ons te liggen. Alles staat op zijn kop.

Als je de krant leest, de tv aanzet of berichten volgt op sociale media dan lijkt het net alsof inwoners op heel veel punten lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar is dat wel zo?

Als inwoner van onze gemeente Wierden mag je de gemeente uitdagen. Bij Right to Challenge (R2C) kunnen inwoners en anderen taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

Excursie Wierdense Veld met Progressief Wierden, GroenLinks Overijssel en GroenLinks Hellendoorn
Raadslid Roselien Slagers-Bekhuis van Progressief Wierden

Pas op de plaats bij besluit over Soweco

‘Wierdense Veld verdient onze bescherming’

‘Alles draait toch weer om geld’

19 januari 2020
21 december 2019
27 september 2019

De ondernemingsraad van Soweco heeft op woensdag 15 januari een bijeenkomst gehouden voor alle raadsleden van de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Almelo, Twenterand, en Tubbergen. Hierbij draaide het om de plannen van het SOWECO-bestuur en lokale plannen van gemeenten.

De rechter heeft onlangs bepaald dat er niet meer stikstof mag worden uitgestoten. Sinds het kabinet heeft gesproken over het schrappen van Natura-2000 gebieden wordt er veel gediscussieerd. Er moet zeker wat veranderen, maar het schrappen van beschermde natuurgebieden is niet de oplossing. Als Platform Progressief Wierden vinden we dat natuur zoals het Wierdense Veld behouden moet worden.

Over de nota meerjarenbeleid en de geplande bezuinigingen was op woensdag 25 september een raadsvergadering. Onze raadsleden Roselien Slagers en Egbert Wessels hebben tijdens deze vergadering hun zegje gedaan over de gang van zaken.

Biljetten van 10, 20 en 5 euro, muntgeld van 2 euro.
Zwerfvuilactie Progressief Wierden met leden en andere enthousiaste mensen.

‘Leve de verenigingen in de gemeente!’

'We staan voor een moeilijke keuze'

Zomer: nog even terugblikken

3 september 2019
30 juli 2019
9 juli 2019

Recent onderzoek liet zien wat we eigenlijk allemaal allang weten: mensen met lage en middeninkomens houden steeds minder geld over voor boodschappen, kleding, persoonlijke verzorging en vervoer. De kosten voor huur, gas en zorg zijn flink gestegen. Maar de inkomens zijn niet voldoende meegestegen.

Inmiddels is bij velen bekend dat de gemeente Wierden moet bezuinigen. Dat is een lastige klus voor de gemeenteraad: er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Als Progressief Wierden vinden wij het belangrijk dat inwoners ook hun zegje kunnen doen. Daarom horen wij graag wat jullie vinden.

Voordat de zomervakantie aanbreekt willen fractie en bestuur je graag informeren over een aantal zaken die de revue zijn gepasseerd in de gemeente Wierden en onze kijk erop. 

Bestuurslid Aalsen Everts van Progressief Wierden op de brug bij de Stouwevijver Wierden
Raadslid Roselien Slagers-Bekhuis van Progressief Wierden

'Soweco doet buitengewoon goed werk'

'Knarrenhof in de gemeente zou mooi zijn'

'Belangrijk dat je in gesprek gaat'

25 juni 2019

21 mei 2019

9 april 2019

Aalsen Everts is sinds maart dit jaar voorzitter van Progressief Wierden. Ook is hij lid van de steunfractie van Progressief Wierden en vertegenwoordigt de partij in de zogenaamde Inforondes
(raadsadviescommissies).
Door middel van een interview
stellen wij hem aan jullie voor.

Dat was vast even schrikken toen onlangs in de krant stond dat de gemeente Wierden de zorgkosten ziet oplopen en dat er miljoenen extra nodig zijn. Als we doorgaan op de oude voet komen we dit jaar bijna vier miljoen tekort. Dat dit nu pas boven water komt, is erg jammer, want dat had volgens ons veel eerder gekund. Dan hadden we langer de tijd gehad om iets aan het tekort doen, waardoor het lager was geweest.

Jan Sasbrink is sinds 2 april commissielid namens Platform Progressief Wierden. Hij is getrouwd met Helga en woont al sinds 1985 in Wierden. Het nieuwe steunfractielid van de PPW stelt zich voor.

Egbert Wessels van Progressief Wierden
Hommel op een paarse bloem
Bestuurslid Egbert Wessels van Progressief Wierden op de brug bij de Stouwevijver

'We hebben geen tijd te verliezen'

'Mooie, levendige natuur'

'Het milieu kent geen later, alleen maar nu'

5 maart 2019
20 februari 2019
7 februari 2019

Waarom wordt je weer raadslid van de PPW? Die vraag is mij de afgelopen weken een aantal keren gesteld. In de eerste plaats natuurlijk omdat Sander Salakory vanwege privéomstandigheden heeft besloten om te stoppen. Jammer voor onze partij en natuurlijk ook voor Sander die vol enthousiasme een jaar geleden begonnen is, maar nu om respectabele redenen deze keuze heeft gemaakt.

Ik ken niemand die niet van de natuur houdt. Niet alle mensen realiseren zich echter dat veel van wat ze voor natuur verslijten geen natuur is, maar cultuur en helaas een steeds meer een verarmde cultuur.

Waarom we niet kunnen wachten en ook windmolens moeten plaatsen in Wierden en waarom we 10 maart gaan demonstreren in Amsterdam: dat vertel ik in dit artikel. 

Wierdense Veld

Energie: we moeten aan de slag

Progressief?

'Wierdense Veld moet levend project blijven'

23 januari 2019
17 december 2018
13 december 2018

PPW heeft duurzaamheid in haar programma staan. Verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving is van immens belang. Samen streven we naar een beter klimaat en een groenere wereld.

Mijn opa komt thuis van zijn werk in de timmerwerkplaats. Dat thuis is in het ‘Rode Dorp’ in Steenwijk. Een klein arbeidershuisje, maar in mijn beleving een fijne warme plek waar ik heel graag logeerde. Overgrootouders aan de andere kant van het steegje, op de kopse kant van het huizenblok staat het kruidenierswinkeltje van Tante Jantje, een oudtante.

Eén van de verplichtingen die de Europese Unie haar lidstaten heeft opgelegd is het beschermen van de biodiversiteit binnen Europa. De lidstaten doen dit onder andere door het aanwijzen en in stand houden van bijzondere gebieden die samen de parels van de Europese natuur vormen. Naast de Sallandse Heuvelrug is ook het Wierdense veld aangewezen als Natura 2000-gebied.

Fractie Progressief Wierden met Bert Klaas, Roselien Slagers-Bekhuis, Jan Sasbrink en Aalsen Everts

Nieuws uit de fractie: november 2018

Jos Otter blikt terug op haar periode in het bestuur

Henk van Dieten kijkt terug op ruim 11,5 jaar PPW

19 november 2018
6 november 2018
25 oktober 2018

Graag willen we iedereen informeren over de standpunten die de fractie van PPW heeft ingenomen over de besluitvorming over de Nota Meerjarenbeleid 2019-2022 en de over de begroting 2019.
Standpunten die we met behulp van steunfractieleden, -adviseurs en de bouwersgroep hebben kunnen formuleren en uitspreken. Dank daarvoor, zonder jullie hadden we het niet gered!

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft Henk van Dieten de voorzittershamer neergelegd. We namen deze avond echter afscheid van twee van onze bestuursleden. Ook Jos Otter is deze avond als bestuurslid afgetreden. Jos is jarenlang een rots in de branding geweest en volgens ons, maar ook volgens Jos, is het neerleggen van een nevenfunctie een mooi moment voor reflectie. Daarom stelden wij haar een aantal vragen.

In de ledenvergadering van woensdag 17 oktober heb ik, Henk van Dieten, de voorzittershamer voor het laatst gehanteerd. Reden genoeg om even terug te blikken op een periode van ruim elf en een half jaar PPW.

Middelbare school De Passie in Wierden
Natuurgebied Dackhorst

‘Is de gekozen locatie voor De Passie verantwoord?’

De Bouwers-groep van PPW

12 juli 2018
10 juli 2018

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag (coalitie NEW/CDA) en ChristenUnie ingestemd met de aankoop van een kavel van 2,3 hectare aan de Esrand voor de bouw van de Passie voor een bedrag van 2,3 miljoen euro.

Laat ik mij eens wat meer verdiepen in de gemeentepolitiek, dacht ik in oktober 2017. Destijds ben ik aangesloten bij een fractievergadering van het PPW en voelde mij hier gelijk op mijn plek. Onderwerpen als maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en oog voor de medemens zijn onderwerpen die mij erg aan het hart liggen.

Raadslid Bert Klaas van Progressief Wierden
Miranda Scheffer van Progressief Wierden op de brug bij Stouwevijver

Bert Klaas: twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter

Nieuw gezicht bij de partij: Miranda Scheffer

Mijn eerste maand als raadslid

8 juni 2018
29 mei 2018
8 mei 2018

Zo’n twintig jaar geleden werd ik benaderd door Theo de Putter met de vraag of ik geen interesse had om plaats te nemen in het bestuur van PPW. Theo was raadslid voor die partij en ik was net in Wierden komen wonen. Even nagedacht, ja gezegd en werd gelijk tot voorzitter van de club gebombardeerd.

Al enige tijd ben ik in onze gemeente Wierden bezig met het realiseren van een inwonersinitiatief genaamd de Generatietuin. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid van de stichting Duurzame Energie Wierden-Enter en werkgroeplid van het Zonnepark De Groene Weuste.

22 maart 2018, een telefoontje van Bert Klaas: “Van harte gefeliciteerd, je zit in de raad!” Blijdschap en verdriet tegelijk. Blij met de steun en het vertrouwen vanuit de vele voorkeurstemmen. Maar ook verdriet om de vertrekkende raadsleden van PPW die het fantastisch gedaan hebben de afgelopen vier jaar. De raadsleden met wie ik nauw heb samengewerkt tijdens de verkiezingscampagne.

Wateroverlast in wijk De Stouwe Wierden in augustus 2020.
Winkels in het centrum van Wierden
Persoon helpt een oudere met oefeningen voor de hand

Milieu en klimaat

Zondag, een dag om te ontspannen

Collectieve zorgverzekering

8 maart 2018
5 maart 2018
23 februari 2018

Milieu, klimaat, duurzaamheid. Deze groene onderwerpen staan bij ons hoog op de agenda. Wij hebben al een motie ingediend om ons als gemeente aan te sluiten bij de statiegeld alliantie. Een van onze andere hoofdpunten op dit gebied is: korting op leges voor energiezuinige of energiewoningen in onze hele gemeente. Waarom vinden wij dit zo belangrijk?

Ontspannen, dat mag iedereen op zijn eigen manier doen. Daarom vindt het PPW dat het aan de winkeliers overgelaten moeten worden of, wanneer en hoelang zij hun winkel willen openen. Dit is niet iets wat de politiek voor deze winkeliers moet bepalen.

Een van onze speerpunten is het volgende: meer mensen moeten in aanmerking kunnen komen voor de bestaande collectieve zorgverzekering. Niet iedereen weet wat er nu mogelijk is en wat wij hiermee hopen te bewerkstelligen.

Aalsen Everts bij maandelijke zwerfvuilactie in maart 2020.
Zonnepark de Groene Weuste in Wierden
Middelbare school De Passie in Wierden

Statiegeld alliantie

Duurzame energie: er moet nog heel wat gebeuren

De Passie: ongerust over de kosten voor de gemeente

27 januari 2018
30 september 2017
29 september 2017

Jaarlijks gaan er miljoenen flesjes en blikjes over de toonbank. Een aanzienlijk deel hiervan belandt uiteindelijk naast de vuilbakken en in de natuur. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 40 procent van het zwerfafval.

Door de gemeenteraad is in 2011 de ambitie vastgelegd dat in 2020 minstens 20 % van alle energie duurzaam moet zijn. We zitten nu pas rond de 5%.

Sinds 2008 staat een school voor Evangelisch Voortgezet Onderwijs in Wierden. Het noodgebouw dat er nu staat kan nog wel even door maar niet mee zo heel lang. Wij gunnen leerlingen en leerkrachten een goede en moderne school, dat staat buiten kijf. Waar wij als PPW nu erg ongerust over zijn is dat dit de gemeente heel veel geld gaat kosten.