Van harte welkom bij Progressief Wierden!

Duurzaamheid

We vinden duurzaamheid belangrijk. Want op het gebied van klimaatgebied moeten we nu echt stappen zetten, ook in deze gemeente.

Solidariteit

In onze gemeente zorgen we voor elkaar en hebben begrip voor elkaar.  We kijken naar wat ons verbindt in plaats van verdeelt. Ook komen we op voor de zwakkeren in de samenleving en helpen we elkaar als dat nodig is. 

Vertrouwen

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, ongeacht achtergrond of afkomst. Hierbij gaan we uit van vertrouwen en van respect voor de ander. 

Onze raadsleden zijn Roselien Slagers en Bert Klaas.
Zij worden ondersteund door Jan Sasbrink en Aalsen Everts. 

“Met veel plezier zetten we ons in voor een gemeente iedereen waarin zichzelf mag zijn, vertrouwen op de eerste plaats staat en we stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.”

Onze standpunten

Duurzaamheid

We willen dat ook in deze gemeente stappen worden gezet voor een leefbare aarde voor generaties na ons. Daarom willen wij meer zonnepanelen op daken, moeten windmolens mogelijk zijn en willen we Natura 2000-gebieden zoals het Wierdense Veld beschermen.

Solidariteit

Mensen in de bijstand moeten op een manier die bij hen past begeleid worden naar betaald werk. Daarbij gaan we uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ook vinden we dat een grotere groep mensen in aanmerking moet komen voor de collectieve zorgverzekering. Tot slot willen we een goede uitvoeringsorganisatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen moet immers mee kunnen doen en zich gewaardeerd voelen.

Woningen

We spannen ons in voor meer betaalbare (huur)woningen voor starters en senioren in de hele gemeente.

Zorg

Meer mensen moeten in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering.

Volg ons op Facebook!

2 days ago

Progressief Wierden
De gemeente Wierden heeft vanuit het Rijk geld ontvangen om de culturele sector te ondersteunen in deze coronatijd. Maar gemeenten zijn niet verplicht om dit daadwerkelijk aan deze sector uit te geven. Ons raadslid Roselien Slagers-Bekhuis schrijft in Weekkrant De Driehoek: "Progressief Wierden heeft al eerder gepleit om dit bedrag vooral nu ook te besteden waarvoor het bedoeld is. Juist nú! Want de culturele sector heeft het zwaar. Afgelopen jaar zijn er nauwelijks activiteiten geweest die de kas konden spekken. En dat terwijl de vaste lasten wel gewoon doorliepen." Lees het hele artikel hier 👉 bit.ly/3qiS11m ...
View on Facebook

4 weeks ago

Progressief Wierden
Progressief Wierden ...
View on Facebook