Alle kinderen kunnen meedoen

De gemeente Wierden heeft een aantal regelingen voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. Deze regelingen waren onderwerp van gesprek in de raadsvergadering van 4 december. Er zijn in de gemeente Wierden 441 huishoudens met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum, .in deze gezinnen wonen 192 kinderen. Nog te weinig wordt er gebruikgemaakt van de regelingen voor kinderen.


Samen met de ChristenUnie en SGP hebben wij een voorstel gedaan om deze regelingen uit te breiden. De andere partijen gingen alsnog akkoord na het horen van gloedvolle betogen van woordvoerders van ChristenUnie, SGP en Progressief Wierden.

Sporten
De bijdrage voor het Sportfonds is verhoogd naar maximaal 300 euro per kind per jaar. Voorwaarde is wel 1 sportclub voor elk kind per jaar.

Voor de dure zwemlessen is deze bijdrage een welkome aanvulling op het budget van een gezin. (Zeker omdat het aantal kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld in 2022).

Culturele activiteiten
Nieuw is ook geld beschikbaar is voor culturele activiteiten, zoals muziekles voor kinderen. Veel kinderen zijn lid van 2 of zelfs meer clubs. Wwaarom zou een kind dat voetbalt geen muziekles mogen volgen?  


Extra bewust
Tot slot: kinderen zijn zich extra bewust van armoede in het gezin als vrienden het beter hebben. Die kinderen kunnen niet op dezelfde (sport)clubs als hun vrienden of kunnen niet mee op kamp.


Volwassenen
Er zijn ook regelingen voor volwassenen. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt. Denk aan een collectieve zorgverzekering, het volwassenpakket, kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of bijzondere bijstand.


Kijk vooral op de
website van de gemeente Wierden of neem contact op met het zorgloket van de gemeente Wierden.