Nota Meerjarenbeleid 2023-2026: uit een vorig tijdperk?

Over de Nota Meerjarenbeleid hebben we op maandag 19 september lang vergaderd: vanaf 13.30 tot ongeveer 22.00 uur. Het gaat om de plannen van 2023 tot 2026.
𝑢𝒏𝒛𝒆 𝒔𝒑𝒆𝒆𝒓𝒑𝒖𝒏𝒕𝒆𝒏
πŸ‘₯Goede dienstverlening voor onze inwoners
πŸ’ΆEnergiearmoede tegengaan

🏠Haast maken met verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, woningen en bedrijven

𝑾𝒂𝒂𝒓 𝒉𝒆𝒃𝒃𝒆𝒏 π’˜π’† 𝒐𝒏𝒔 𝒗𝒐𝒐𝒓 π’Šπ’π’ˆπ’†π’›π’†π’•, π’˜π’‚π’• π’Šπ’” π’ˆπ’†π’π’–π’Œπ’•?
πŸ‘‹Het zorgloket in het gemeentehuis dat nu alleen ’s ochtends te bereiken en te bezoeken is, gaat dankzij ons voorstel ook ’s middags open
🧺De keiharde afspraak dat stichting Bowie een beroep kan doen op de gemeente als hun budget niet genoeg is voor de 2-wekelijkse boodschappenmand voor iedereen die de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen

πŸ€β€™t Oosterhoes in Wierden opent de deuren weer voor ontmoetingen en sociale contacten. Daar zijn we heel blij mee, want hier hebben we meerdere keren om gevraagd.

𝑻𝒆 π’˜π’†π’Šπ’π’Šπ’ˆ π’”π’•π’†π’Žπ’Žπ’†π’
Veel dingen die wij als oppositie graag uitgevoerd wilden zien, hebben helaas niet genoeg stemmen gekregen.

Graag hadden we het college de opdracht gegeven om lokaal energie op te wekken, waar alle inwoners van kunnen profiteren. We kunnen nu iedereen helpen met hoge energierekeningen en dat moet ook.

Maar waar vooral het om gaat is dat we veel meer moeten investeren in duurzaamheid. Alleen dan blijven we niet afhankelijk van een meneer uit Rusland die ons chanteert door de gaskraan steeds verder dicht te draaien. 

De bijdrage van Roselien Slagers

Iemand draait de verwarming dicht om te voorkomen dat er te veel betaald moet worden voor gas.
Ons raadslid Roselien Slagers heeft op maandag 19 september meer verteld over onze standpunten tijdens de vergadering over de Nota Meerjarenbeleid.Β  De speerpunten van Progressief Wierden zijn: goede dienstverlening voor onze inwoners, energiearmoede tegengaan, haast maken met verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, woningen en bedrijven.
De nota meerjarenbeleid 2023-2026 lijkt uit een vorig tijdperk te komen. Het is een boekwerk dat normaal gesproken in het voorjaar wordt gepresenteerd en dus aan het begin van het jaar wordt geschreven. Daar zal het ongetwijfeld aan liggen, dat de energiecrisis – die nu al zo zwaar een stempel drukt – nergens voorkomt in het overzicht van voornemens.
Dus: we zullen Γ©cht aan de slag moeten omdat dit in de begroting voor het nieuwe jaar wel meegenomen moet worden. Kort dag dus. Maar ook nu is er actie nodig. Daar kom ik later nog op terug.
Hoe zijn we hierin verzeild geraakt?
We hebben een landelijke overheid die achter feiten aanloopt en niet vooruit kijkt: dat is volgens ons de grootste boosdoener.
Er is een woningcrisis. Dit komt doordat tientallen jaren de stikstofuitstoot onder het tapijt is geveegd. Al sinds Braks, de minister van landbouw in de jaren 80. Hiermee wil ik opmerken dat de oplossing niet alleen van de boeren moet komen.
Het niet verminderen van fossiele brandstoffen en het negeren van de gevolgen voor klimaat en natuur: het komt nu allemaal samen, in crisissen op tal van terreinen. Met het alleen maar stoppen van gaten in de begroting zonder sneller te verduurzamen, schuiven we de problemen weer voor ons uit. Want de prijs van fossiele brandstoffen wordt nooit meer zoals die was, is de voorspelling.

Misschien dat u, gedwongen door een torenhoge energierekening, nu gaat doen wat u al veel eerder had moeten doen

Hoog tijd voor actie
Ook hier in de gemeente Wierden is het niet echt opgeschoten. In de uitvoeringsagenda van 2017 staan dingen die nu al klaar hadden moeten zijn. Maar daar is nog niet eens mee begonnen. Het is nu belangrijk om niet het hoofd te laten hangen en alleen maar β€˜ach’ en β€˜wee’ te roepen.
Het is hoog tijd dat het college dit nu eindelijk gaat oppakken. Misschien dat u, gedwongen door een torenhoge energierekening, nu gaat doen wat u al veel eerder had moeten doen. Het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen: wat dacht u van ’t Zumpke in Enter, Kandjoli in Wierden, Stichting de Welle in Wierden, sportgebouwen, scholen, ondernemingen?
Nu staat er onder meer 2 ton genoemd voor het verduurzamen van ’t Zumpke in Enter. Wanneer gaat u in gesprek? Het is een gebouw waar het dwars doorheen waait en dus zijn energiekosten heel hoog. Wat gaat het nu worden, met de dure gasprijs? Wanneer pakt u dit op? Het bestuur weet nog van niets.
Bijspringen
Net na bijgekomen te zijn van de coronaperiode worden we geconfronteerd met torenhoge energieprijzen. En dit treft niet alleen mensen met een laag inkomen, maar gaat veel verder. De hele samenleving wordt geraakt: huishoudens, bedrijven, verenigingen, verpleeghuizen en sportvoorzieningen.
Pas geleden heeft u het ook gehad over een noodfonds voor verenigingen. Wat is de stand van zaken? Wanneer kan dit fonds worden gebruikt, door wie en hoeveel bent u van plan hiervoor te reserveren?
Graag wil ik onze plannen concreet maken, in de hoop dat de raad deze ook omarmt en deze bij de begroting kunnen worden meegenomen. Daarom heb ik alle onderwerpen op een rijtje gezet.

Hoofdstuk 1 – Vernieuwing lokale democratie

De dingen die hier genoemd worden, staan al sinds het begin van het vorig college op de wensenlijst. Het moet maar eens van komen. Een klantcontactcentrum waar de functie van telefoniste en receptioniste gescheiden. Dat is goed voor een betere en snellere bereikbaarheid. Daar zijn we blij mee. 50.000 euro voor een informatiezuil lijkt ons helemaal overbodig als er een receptionist is. Wat ons betreft kan dat geschrapt worden.
Verdwijnt met de komst van een klantcontactcentrum ook de tekst op de website β€˜wij werken op afspraak’? Want dit is voor veel inwoners een doorn in het oog.
Sociale kaart
We vinden het jammer dat er eenmalig 23.000 euro wordt uitgegeven voor een sociale kaart. Daarbij komt nog eens 17.000 euro per jaar om die sociale kaart up to date te houden. Dat is de bevoegdheid van het college, hoorden we in de commissievergadering. Maar wij zijn niet overtuigd dat dit zoveel moet kosten.
Inwoners doen en denken mee
De verordening over het meedoen van inwoners – participatie en plannen – zijn pas aan de orde geweest in de gemeenteraad. Helaas sprak hier niet veel ambitie uit.
In de commissievergadering hebben we hier aandacht aan besteed, we waren Γ©n zijn nog steeds kritisch. We denken dat dit anders kan en anders moet. Het is voor ons belangrijk dat we inwoners bij grote onderwerpen vanaf het begin laten meedenken met alle hulp en kaders die daarvoor nodig zijn. Bij elke grote beslissing zien we weerstand en veel meningen. Tot nu toe horen we praktisch alle agendapunten dat inwoners totaal niet mochten meepraten. Je moet niet alleen maar praten over participatie, maar doen.
Vernieuwing organisatie
Tot nu is er al heel veel geld uitgegeven aan organisatievernieuwing. Toch is er nu gesproken over eerst vertragen, dan weer over versnellen. Dat doet me denken aan een uitspraak van Balkenende: β€˜Eerst het zuur, dan het zoet.’ Want we hebben tot nu toe niet veel gemerkt van bestuurlijke vernieuwingen.
Opnieuw na vier jaar bestuurlijke vernieuwingen, rapporten en nota’s die nu nog ingevoerd moeten worden, hoe lang duurt het nog voordat inwoners iets gaan merken? Hoeveel jaarrekeningen zijn we verder voordat we kunnen zien dat de kosten van externe inhuur weer ligt op een niveau van 2018?

Hoofdstuk 2 – Een sterke sociale samenleving

Allereerst moeten we vooruitkijken: hoe kunnen we onze voorzieningen op peil houden, een inclusieve samenleving creΓ«ren waar ruimte is voor iedereen?
Onze inspanningen en constante aandacht voor ’t Oosterhoes hebben eraan bijgedragen dat deze ontmoetingsruimte in Wierden weer opengaat. Geweldig nieuws, bedankt voor uw inspanningen.
Overbelaste mantelzorg
Het ontbreken van respijtzorg wordt ook genoemd als oorzaak van overbelaste mantelzorg.Β  We hebben het al zo vaak genoemd, maar hebben nog niet gehoord wat het college daaraan gaat doen.
Vrijwilligers
Een ander punt dat steeds terugkomt is het werven en behouden van vrijwilligers. Dat is nog steeds niet gelukt. Ondertussen worden vrijwilligers telkens weer genoemd als de spil van veel zaken in de maatschappij.
De vrijwilligers zijn er wel, maar niet genoeg. En ze vergrijzen, het pensioen gaat later in en jongeren zijn druk met het gezin en/of werk.
Huishoudelijke hulp
Berenschot kan nog zoveel willen, maar het moet wΓ©l kunnen. Daarom zijn we fel tegenstander van bezuinigen op huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen.
U wilt wel deelnemen aan pilots zoals powerfull aging en re-ablement. Veel succes, want het gaat niet werken. Alleen de folder al van deze landelijke pilots, ouderen die met een snorkel en duikbril uit de zee komen lopen. Alsof dit onze doelgroep is….
Coach
Ook vraagt u om een investeringen van 3 keer 20.000 euro voor een onafhankelijke coach die kwetsbare inwoners kan helpen. Met praktische tips, een tijdje meekijken en eventueel ondersteunen richting voorzieningen. Dit is weer een extra persoon die meekijkt naar iets wat toch vooral de vaardigheid moet zijn van eigen personeel dat indicaties stelt. Wat wilt u hiermee bereiken?
Zorgloket ook ’s middags open
Ook vraagt u om extra ambtenaren. Daar hebben we begrip voor. Maar juist die ambtenaar die het voor 21.000 euro op jaarbasis mogelijk maakt om het zorgloket in de middag te bezetten, gaat voorlopig niet door. Onbegrijpelijk! In vergelijking met andere salarissen zijn de kosten klein en de opbrengsten groot. Namelijk betere dienstverlening, wat in deze nota vaak wordt toegejuicht.
Meer financiΓ«le steun voor stichting Bowie
Stichting Bowie, die al jaren actief is, is streng bij de beoordeling wie in aanmerking komt voor een tweewekelijkse boodschappenmand. Dit is misschien noodzakelijk omdat zij alleen voor hun taak – schuldhulpverlening – de opleidingskosten van schuldhulpmaatjes vergoed krijgen. Verder is de stichting afhankelijk van acties en sponsorgeld.
Je kan er gif op innemen dat de komende tijd veel meer mensen een beroep zullen doen door onder meer de stijgende kosten voor levensonderhoud, waardoor mensen niet meer rond kunnen komen. Als de stichting aan de vraag wil voldoen, kost dat geld. En juist dat geld ontbreekt.
Als Progressief Wierden willen wij met een voorstel vragen om grotere financiΓ«le steun van de gemeente. Het is lastig om een bedrag te noemen, omdat het niet in te schatten hoe hoog de nood precies zal worden. Maar als er ergens hulp wordt gegeven om mensen te helpen met basisvoorzieningen is het wel via stichting Bowie. Misschien kunnen we hier het bedrag voor de infozuil gebruiken.
U vraagt dat de regisseur vroegsignalisering schulden doorgaat, dat lijkt ons geen overbodige luxe. Als de uren niet voldoende zijn, rekenen we erop dat u bij de raad aanklopt voor meer uren.

Er is echt een plek nodig voor onze jongeren

Jongeren
Voor het programma Join Us van stichting De Welle moeten jongeren naar Nijverdal. Dit zou te maken met hebben met het aantal deelnemers, dat bepaalt de Welle. Dat klopt, maar de gemeente betaalt. Geef dit goede idee een kans, zoiets moet groeien. Progressief Wierden heeft zo vaak aandacht gevraagd voor een plek voor de jeugd. In Enter hebben we het een tijd ondergebracht bij de motorclub. Dat was niet het succes dat we hadden gehoopt, omdat ze er vaak in het weekend niet terechtkonden. Er is echt een plek nodig.
Daarom hebben we samen met de ChristenUnie een voorstel ingediend waarin we vragen om een plek voor jongeren.

Hoofdstuk 4 – Eerlijke economie en gebiedsontwikkeling

De nota meerjarenbeleid zet 3 keer 50.000 euro in voor het opnieuw leven inblazen van industrieterreinen. Weer wordt er om geld gevraagd zonder dat er een duidelijk plan is. Alleen de openbare ruimte is van de gemeente. Hoe stelt u zich dit voor?
Daarom dienen we samen met ChristenUnie Wierden-Enter de motie Kluinveen in.
Huizen in aanbouw op Zuidbroek in Wierden

Hoofdstuk 5 – Prettig wonen en leven

Verder schrijft u dat u inwoners wil geven aan inwoners die zich niet zelfstandig kunnen redden op de woningmarkt. Dit probleem wordt alleen maar groter nu ook de rente stijgt. We moeten bouwen voor iedereen, ook voor mensen die te veel inkomen hebben voor een woning van Reggewoon, maar geen 5 ton hebben. Waarom bouwen dan zoveel van die dure appartementen? Zijn de ontwikkelaars niet te beΓ―nvloeden zodat ook deze groep een huis kan kopen voor een bedrag van tussen 2 en 3,5 ton?
Het is belangrijk dat we – in overleg met marktpartijen – proberen om projecten voor iedere doelgroep te bouwen. Het is niet voor niets dat we bij elk bouwproject vragen voor wie is dit bedoeld? Te vaak is het antwoord voor het hoogste segment.
Ook aandacht voor voldoende groen, speelveldjes en het opvangen van overtollig water horen bij prettig leven.
Meer groen = minder warm
Als het om klimaatadaptatie gaat willen wij u graag wijzen op een onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR). Hieruit blijkt dat kleine bosjes van 250 m2 op hete dagen kunnen zorgen voor een temperatuurverschil van wel 20 graden.
We hebben nog geen voorstel geschreven om hitte-eilanden in kaart te brengen en plekken aan te wijzen waar ongeveer 250m2 groen ingepast kan worden. Het lijkt zeker de moeite waard om dit te onderzoeken.

Deel dit artikel

Facebook
Twitter
LinkedIn