Onze reactie op de Nota Meerjarenbeleid 2024-2026

Raadslid Colin Kok uit Wierden
Ons raadslid Colin Kok heeft namens Progressief Wierden gereageerd op de Nota Meerjarenbeleid 2024-2026.
Over het beleid van 2024-2026 was er een marathonvergadering op dinsdag 26 september. De gemeenteraad beoordeelt de plannen van het college van burgemeester en wethouders.
Uitstellen
Rode draad van het college in Nota Meerjarenbeleid: het uitstellen van beleid. We kunnen bijvoorbeeld niet in 2024 aan de slag met het onderhoud en verbeteren van speeltuinen. Dit is een besluit van de gemeenteraad. Er is geld beschikbaar. Maar toch wil het college dit uitstellen. Door een motie (voorstel) van ons wordt dit in 2024 toch uitgevoerd.
Hulp voor mantelzorgers
Ook een goede vorm van respijtzorg pakt de gemeente in 2024 op. Dit is de zorg om mantelzorgers te ontlasten door de zorg voor hun familielid even kunnen overdragen.
Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid hebben we ook zaken bereikt: een stimuleringsfonds voor duurzame initiatieven en subsidie op afkoppeling van regenpijpen. Ook inwonersinitiatieven willen we zoveel mogelijk stimuleren.
Personeel gevraagd
Ondanks de vraag om extra personeel bleef het college vasthouden aan het vertragen van het uitvoeren van beleid.
De raad heeft ingestemd met het extra personeel, maar vind daarbij wel dat aangenomen beleid ook uitgevoerd moet worden in plaats van telkens op de lange baan te schuiven.
Andere partijen hebben ook voorstellen ingediend waar we voor hebben gestemd. Van sommige ideeën waren we minder onder de indruk. Deze plannen konden dan ook niet op onze instemming rekenen.
Dus: best een drukke, maar vruchtbare dag.